Digital transformasjon og kunstig intelligens som kan forklares (XAI).

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Under arbeide. (Ta gjerne kontakt om du har noe å bidra med. Du / firmaet ditt kan få gratis innholdsreklame om du bidrar.)

Ikke for bedrifter, medieselskaper o.l. som stjeler informasjonen uten sitering av kilde (og endog legger den bak en betalingsbrannmur).

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Digital transformasjon og det digitale marked.

Today, IT users have a choice. Corporate IT departments know that if they don’t react, they may find themselves irrelevant.

Kilde: IBM Top 10 best practices for successful multi-cloud management How the multi-cloud world is changing the face of IT

I videoen er vi mest interessert i siste del, mer presist diskusjonen som starter 33 minutter ute i sendingen.

Mer om teknologi fra Bloomberg Wall Street Week og hjemmesiden til Crispr Therapeutics

Vi åpner den svarte boksen. Kunstig intelligens som kan forklares og endog læres av barn.

Først av alt, la det være klart at vi ikke har til hensikt å forklare hvordan utallige neuroner interagerer i ulike skjulte lag i et nevralt nettverk via en ikkelineær aktiviseringsfunksjon og bakoverpropagering som til slutt gir et resultat, "output". Det forskes på hvordan neuroner i ulike lag "kommuniserer", men lite er kjent så langt. Det er data som gir et resultat, så skal man finne ut mer av dette må man følge data gjennom noder, lag, bakoverpopagering og ikkelinerær akrivseringsfunksjoner. En nærmest umulig oppgave. Man kan manipulere input, for eksempel med støy, som gir et helt annet resultat enn det man får med ikke manipulerte data. Ved visualisering (bildegjenkjenning) kan tilfeldig støy føre til at bilder kategoriseres helt feil. Det er ikke like lett å manipulere det menneskelige øyet med litt støy, så noen ganger er menneskets øyne og sanser mer robuste enn kunstig intelligens.

Videre er der en strid om ordbruk. Noen mener at det er feil å snakke om kunstig intelligens som kan forklares. Det riktige begrepet er tolkbar kunstig intelligens. Veien blir til mens vi går så etter at du har lest hele denne artikkelen og studeret samantiske videoer, har du sikker gjort deg opp en mening om hva som er det riktige begrepet.

Du kan jo skrive en artikkel (med sitering av denne) med tittelen. Kunstig intelligens som kan forklares eller tolkes. Oppgaver og videosamlinger skulle gi deg det meste av det du trenger for å skrive en god oppgave, selv om du er en journalist. Når barn greier det, greier du også det. Sier vær varsom plakaten noe om sitering (attribution) av kilder? Jeg snakker ikke om kilder som skal beskyttes.

"Explainable AI" er et nytt buzzord og som litteraturlisten viser, er der skrevet bøker om det. Vi vil "forklare" kunstig intelligens via hybride modeller (for eksempel er Burgers lingning utførlig forklart av Smoller (1994) benyttet til det) og hvordan grafteknologi bidrar til å forklare kunstig intelligens (mye om det i oppgavesamlingen).

Vi vil også minne om at barn kan lære seg Robotics med komponenter drevet av kunstig intelligens. Der finnes AI kit for Rabsberry Pi og BeagleBone AI kommer med preinstallerte AI moduler. Litteraturen vokser kraftig noe du fort oppdager ved å gå til Amazon og søke på uttrykk som "artificial intelligence raspberry pi", "robotics raspberry pi" eller "BeagleBone". Du finner mye av det du trenger på norske nettbutikker som Elkjøp og Power, men ikke alt. Der finnes spesialforretninger som for eksempel Zagros Robotics som selger såkalte Arificial Intelligence Starter Kits for RaspBerry Pi. Undersøk nøye på nettet før du kjøper. Er det settet du kjøper kompatibelt med den versjonen av Raspberry Pi du kjøper? Er det noen som selger komplette sett? Søker du i dag får du noen treff. Utviklingen på mini datamaskiner og kunstig intelligens går så fort, at du kan finne mer interessante treff allerede om noen uker eller måneder.

Grønn teknologi og vekst i et digitalt marked

Der er de som hevder at løsningen på klimakrisen er teknologisk og at man trenger kunstig intelligens for å analysere de enorme datamengdene som følger med klimamodeller. Roboter drevet av kunstig intelligens er allerede i bruk i landbruket og til å overvåke natur og skogsområder. Droner drevet av kunstig intelligens er kanskje på krypestadiet. For at det ikke skal utvikle seg et droneanrki trengs ulike reguleringer.

Regulering av det digitale markedet og handel.

Hvordan skal automasjon og roboter beskattes?

Litteratur

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /