Mini Nettverk / Hjem /

Spilleliste om lineær algebra fra UDL.no

Matriser i GeoGebra.

Invers av en 3x3 matrise.

Transformasjoner i GeoGebra

Egenvektorer og egenverdier | mange praktiske anvendelser.

Mattematikk for spillutviklere.

Spillutviklere bruker mye lineær algebra, spesielt matrisetransformasjoner og burde derfor ha de beste forutsetninger til å forstå mattematikken bak nevrale nett.

112 videoer om matte for spillutviklere.

Se også 3Blue1Browns videoer om dette.

Mini Nettverk / Hjem /