Digital transformasjon og kunstig intelligens som kan forklares (XAI).

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Under arbeide.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Digital transformasjon og det digitale marked.

Today, IT users have a choice. Corporate IT departments know that if they don’t react, they may find themselves irrelevant.

Kilde: IBM Top 10 best practices for successful multi-cloud management How the multi-cloud world is changing the face of IT

I videoen er vi mest interessert i siste del, mer presist diskusjonen som starter 33 minutter ute i sendingen.

Mer om teknologi fra Bloomberg Wall Street Week og hjemmesiden til Crispr Therapeutics

Koronapandemien og digital transformasjon.

Koronapandemien har aksellerert den digitale transformasjonen.

Vi hører uttrykk som at den digitale transformasjonen skulle ta 3 år og så kom koronaviruset og i stedet tok tranfromasjonen 3 måneder. Dette er selvsagt en forenkling og i noen sammenhenger direkte feil. Skoler tok tidelig i bruk digitale plattformer som ItsLearning, Microsoft Teams, Slack og Zoom.

I Norge fikk vi børsraketten Pexip, en sterk konkurrent til Zoom. Pexip påstår at de har en sikrere plattform og programvare som ivaretar personvernet bedre enn konkurrerende plattformer. Det hevdes at lands regjeringer og forsvar foretrekker Pexip på grunn av dette og sikkerhet. Digital transformasjon er som denne artikkelen antyder mye mer enn å handle på nettet, nettmøter, å jobbe hjemmenfra, videokonferanser og lignende. Digital transformasjon er langt mer enn eSport, eSpill, online underholdning og online kunst og kultur. Et annet selskap Huddly påstår at deres "cameras combine hardware, software and AI to deliver amazing wide-angle video meeting experiences". Nok et annet kjent selskap Slack skriver på sitt nettsted, "A better way to communicate Unlike email, conversations in Slack are easy to follow. And they’re more than conversations — you can make calls, share files, and even connect with other apps". Noen ser på Slack som en (avansert) erstatning for ePost. Drøft denne påstanden i oppgave 52.

ServiceNow CEO: Digital transformation is the opportunity of this generation from CNBC

Digitalt transformasjon handler også om robotisering, skyløsninger, 5G, blokkjeden, smarte kontrakter, datasentre og behandling av store datamengder for å nevne noen. Men en ting er sikkert. Denne pandemien fikk oss til å innse at de butikkene som hadde den beste digitale plattformen kom seg best gjennom krisen. Den fikk oss til å bruke nettet og apper på smarttelefonen i større utstrekning. Bedrifter har innsett hvordan de kan spare penger ved å la de ansatte jobbe hjemmenfra. Den delen av den digitale transformasjonen ble nok aksellerert av koronapandemien, men som nevnt er det bare en liten og kanskje den letteste delen.

Vi åpner den svarte boksen. Kunstig intelligens som kan forklares og endog læres av barn.

Denne videoen publisert i oktober 2020 gir en god og akademisk innføring i kunstig intelligens og maskinlæring.

Først av alt, la det være klart at vi ikke har til hensikt å forklare hvordan utallige neuroner interagerer i ulike skjulte lag i et nevralt nettverk via en ikkelineær aktiviseringsfunksjon og bakoverpropagering som til slutt gir et resultat, "output". Det forskes på hvordan neuroner i ulike lag "kommuniserer", men lite er kjent så langt. Det er data som gir et resultat, så skal man finne ut mer av dette må man følge data gjennom noder, lag, bakoverpopagering og ikkelinerær akrivseringsfunksjoner. En nærmest umulig oppgave. Man kan manipulere input, for eksempel med støy, som gir et helt annet resultat enn det man får med ikke manipulerte data. Ved visualisering (bildegjenkjenning) kan tilfeldig støy føre til at bilder kategoriseres helt feil. Det er ikke like lett å manipulere det menneskelige øyet med litt støy, så noen ganger er menneskets øyne og sanser mer robuste enn kunstig intelligens.

Videre er der en strid om ordbruk. Noen mener at det er feil å snakke om kunstig intelligens som kan forklares. Det riktige begrepet er tolkbar kunstig intelligens. Veien blir til mens vi går så etter at du har lest hele denne artikkelen og studeret samantiske videoer, har du sikker gjort deg opp en mening om hva som er det riktige begrepet.

Du kan jo skrive en artikkel (med sitering av denne) med tittelen. Kunstig intelligens som kan forklares eller tolkes. Oppgaver og videosamlinger skulle gi deg det meste av det du trenger for å skrive en god oppgave, selv om du er en journalist. Når barn greier det, greier du også det. Sier vær varsom plakaten noe om sitering (attribution) av kilder? Jeg snakker ikke om kilder som skal beskyttes.

"Explainable AI" er et nytt buzzord og som litteraturlisten viser, er der skrevet bøker om det. Vi vil "forklare" kunstig intelligens via hybride modeller (for eksempel er Burgers lingning utførlig forklart av Smoller (1994) benyttet til det) og hvordan grafteknologi bidrar til å forklare kunstig intelligens (mye om det i oppgavesamlingen).

Vi vil også minne om at barn kan lære seg Robotics med komponenter drevet av kunstig intelligens. Der finnes AI kit for Rabsberry Pi og BeagleBone AI kommer med preinstallerte AI moduler. Litteraturen vokser kraftig noe du fort oppdager ved å gå til Amazon og søke på uttrykk som "artificial intelligence raspberry pi", "robotics raspberry pi" eller "BeagleBone". Du finner mye av det du trenger på norske nettbutikker som Elkjøp og Power, men ikke alt. Der finnes spesialforretninger som for eksempel Zagros Robotics som selger såkalte Arificial Intelligence Starter Kits for RaspBerry Pi. Undersøk nøye på nettet før du kjøper. Er det settet du kjøper kompatibelt med den versjonen av Raspberry Pi du kjøper? Er det noen som selger komplette sett? Søker du i dag får du noen treff. Utviklingen på mini datamaskiner og kunstig intelligens går så fort, at du kan finne mer interessante treff allerede om noen uker eller måneder.

Grønn teknologi og vekst i et digitalt marked

Der er de som hevder at løsningen på klimakrisen er teknologisk og at man trenger kunstig intelligens for å analysere de enorme datamengdene som følger med klimamodeller. Roboter drevet av kunstig intelligens er allerede i bruk i landbruket og til å overvåke natur og skogsområder. Droner drevet av kunstig intelligens er kanskje på krypestadiet. For at det ikke skal utvikle seg et droneanrki trengs ulike reguleringer.

Regulering av det digitale markedet og handel.

CO2 fangst | Smarte skogsbyer | Vertikale skoger | Bosco verticale.

Det er mulig å ha mer enn en tanke i hodet på en gang. Under koronapandemien har vi ikke bare opplevd digital transformasjon, men den grønne transformasjonen har aksellerert og nå ser man de første smarte grønne byene ta form. Grønne selskaper dukker til stadighet opp på Euronext. Aker tok i 2020 to grønne selskaper på børs, Aker Offshore Wind og Aker Carbone Capture. Ultveit Moe sitt selskap Ocean Sun stiger på børs tirsdag 19 januer etter å ha fått en fot inn i Eu sitt grønne prosjekt. Bergenske, Bergen Carbon Solutions, BCS som enda ikke er tatt på børs ser på CO2 som en ressurs.

This is a new use of carbon dioxide. Rather than using natural gas to produce carbon nanofibers, with resulting CO2- emissions, Bergen Carbon Solutions uses CO2 to produce the nanofibers, leaving only O2 -emissions. This results in a CO2 - negative production.
Den beste måten å plante trær på var i 1970 (da visjonen om økologisk balanse var et viktig tema) årene, den nest beste måten å plante trær på er nå. Havet som vi forsøpler, trær, planter og jord fanger CO2. Nå er det flere og flere som innser at den raskeste måten å fange CO2 på er ved å plante skog. Der er nok CO2 til såvel trær og planter samt selskaper som BCS. Blir der mange nok selskaper som BCS, blir det kanskje for lite CO2. MDG og SV om den tid kommer er det vel bare å pøse på med norsk oljeproduksjon? Det skjer vel raskest i 2356, så programmet deres holder noen år til, ihvertfall mens jeg lever. Dette var ikke en oppfordring til å bore nær iskanten eller i Vesterålen og Lofoten.

Hvordan skal automasjon og roboter beskattes?

Litteratur

Lenker lagt til i 2021

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /