Mini Nettverk / Hjem /

Generelle og spesielle oppgaver om roboter, kunstig intelligens og maskinlæring m.v.

Disse oppgavene er relatert til alt du kan lese på dette nettstedet fra begynnelse til slutt. De er basert på at du har fordypet deg i temaet, studert videoer og relevante artikler og litteratur. Oppgaver legges kronlogisk til etter hvert som de blir til. Dermed er første oppgave nedenfor nyest og siste oppgave (oppgave 1) eldst. Oppgavene kan oppdateres. JavaScript er et browser skripting språk som blir stadig mer populært og seriøst. Her finner du det meste av det du trenger å vit om JavaScript.

Mini Nettverk / Hjem /

Oppgave 55: Studentoppgave med mulighet for å skape egen arbeidsplass.

Oppgave 54: Neo4j and graph databases | Jfr også oppgave 50 og 45.

Besvar spørsmål og kommenter utsagn eller påstander:

Semantiske lenker.

Oppgave 53: Teknologi og kunstig intelligens som investor / trader.

Besvar spørsmål og kommenter utsagn eller påstander:

Hvem sa dette og hva tror du vedkommende mente med det?

Our stay-put behavior reflects our view that the stock market serves as a relocation center at which money is moved from the active to the patient.

Man hører utsagn som at aksjemarkedet belønner den tolmodige på bekostning av den utolmodige. Kan du nevne 5 rike tradere og 5 rike investorer? Psykologer hevder at smerten ved å tape i aksjemarkedet er større enn gleden ved å vinne. Mange taper fordi de ikke er tolmodige eller langsiktige nok. Siden kunstig intelligens ikke er biologisk intelligens, men objektiv matematisk maskindrevet intelligens blottet for følelser, vil kunstig intelligens bli en bedre investor enn det smarteste mennesket. Vil kunstig intelligens kunne gjøre det bedre som trader enn som investor? Ved trading bruker mange teknisk analyse, mens man ved investering bruker fundamental analyse. Hva er det? Kan du forklare begrepene P/E, PEG og PEGY? Når man fokuserer på P/E, hva er da spesielt med sykliske aksjer. Er bankaksjer sykliske?

Oppgave 52 dreide seg om digital transformasjon. Det går i begynnelsen av 2020 rykter om at Micorsoft vil kjøpe det kinesiske selskapet TikTok som eies av ByteDance. Hva er så spesielt med TikTok. Har ByteDance et lignende selskap, Douyin, for å beskytte seg mot fiendtlige oppkjøp eller hva er Douyin? Snapchat er en konkurrent til TikTok, men det hevdes at SnapChat er for lite til å være interessant for Microsoft. Hvor lett er det å kopiere disse appene? Kommenter utsagnet, når man lever i et hav omgitt av haier, må man inngå strategiske allianser for å overleve. Tror du SnapChat vil overleve, eller vil appen / selskapet kjøpes opp?

Flere og flere firmaer konkurrerer om det globale markedsførings markedet. Roku tjener oogså penger på markedsføring, men de tjener også penger på andre ting. Hvor viktig er det for et selskap å ha alternative inntektskilder til reklameinntekter? Hva er Roku sin forretningsmodell?

Det norske oljefondet er verdt ca 10 billioner kroner. Nå nærmer verdien av Apple seg to norske oljefond. Apple skal splitte aksjen i 4 nye akser for en gammel. Hvorfor tror du de gjør det? Hva menes med en fondsemisjon og en spinoff? Kan du gi eksempler på vellykkede "spinoffs"?

Dagsrevyen 19 på Nrk1 5 august 2020 har et innslag om at Amazon vil etablere seg i Norge. Hvilken virkning vil det ha på norsk netthandel og fysiske butikker? Er det mulig for en liten sild å overleve om en stor hai etablerer seg i våre farvann?

Wikipedia definerer Impact Investing slik

Impact investment en en kapitalinvestering som er foretatt i den hensikt å utløse en samfunnsmessig effekt fremfor direkte økonomisk avkastning, selv om den også kan være økonomisk lønnsom.

Tar du et kurs i samfunnsøkonomi, lærer du fort om profittmaksimering som selskapers overordnede mål. Det sies at en psykiater som ikke spisser ørene om vedkommende hører at der ikke er problemer i et forhold ikke gjør jobben sin. Noen hevder også at en samfunnsøkonom vil spisse ørene om vedkommende hører om en bedriftsleder som ikke har som mål å maksimere profitten. Private bedrifter driver ikke veldedighet. Tjener bedriften penger, blir bedriften mer solid og du skaper arbeidsplasser. Der er korrelasjon mellom velferdsnivå og økonomisk vekst. Bortsett fra sykliske aksjer fokuserer vi veldig på PEGY når vi velger aksjer. (Dette kan du lese mye mer om i Fb gruppen KoronaFinans). Når et selskap deler ut utbytte, svekker det egentlig sleskapets balanse.Hvilken post svekkes? La oss anta at Aksje A og Aksje B begge står i 100. Deler selskap A ut 5 kroner i utbytte, så skal teoretisk aksjen falle 5 kroner ex dividende. Kursen til selskap B som ikke deler ut utbytte skal ikke falle med 5 %. Kommenter hele dette siste avsnittet.

En kyniker er en som ikke kjenner verdien på noe, men prisen på alt. Alt er til kjøps / salgs om prisen er riktig. Kommenter.

Semantiske lenker.

Oppgave 52: Digital transformasjon

Besvar spørsmål og kommenter utsagn eller påstander:

Semantiske lenker.

Oppgave 51: Explainable AI (XAI).

Besvar spørsmål og kommenter utsagn eller påstander.

Semantiske lenker.

Oppgave 50: Grafer og kunstig intelligens. Se også oppgave 45.

Besvar følgende spørsmål.

Semantiske lenker

Oppgave 49: Pedagogisk eksperiment. Raskeste og beste vei til kunstig intelligens og (dyp) maskin(læring).

Forleden hadde jeg en heftig diskusjon med tre lærere om hvordan man raskest, mest effektivt og best skulle lære matematikk / kunstig intelligens (det inkluderer også maskinlæring og dyp læring). Jeg påstod under forutsetning av at man behersker engelsk at man raskest ville lære kunstig intelligens ved å studere videoer på YouTube. Siden videoer på YouTube ligger hulter til bulter og søk på YouTube eller en søkemotor ikke nødvendigvis gir det du leter etter om du ikke kjenner faget, påstod jeg at det beste er å begynne å lese artikler på robotskolen.no, studere de semantiske videoene og løse oppgaver.

De jeg snakker med anbefaler jeg å begynne i videoarkivet og lese artikler nedenfra og oppover på forsiden siden de ligger i kronologisk rekkefølge. Det betyr altså at man skroller til bunns på forsiden for å få en rask oversikt over innhold og artikler. Så veksler man mellom det og videoarkivsiden. Hvor mye teori du trenger for å begynne og løse oppgaver varier fra person til person. En koder med matematisk bakgrunn vil nok kunne kaste seg på vanskeligere emner og oppgaver enn en nybegynner uten programmeringserfaring. Dermed er det vanskelig å si preist når du skal begynne å løse oppgaver. Første oppgave (oppgave 1) er kanskje ikke letteste stedet å begynne. Skann gjerne oppgavene og begynne å løse det du kan. Gå som katten rundt grøten og vend tilbake til en oppgave du ikke greier i dag.

Etter denne innledningen består oppgaven som først og fremst er beregnet på lærere og pedagoger å dele en forsamling / klasse (jo større dess bedre i tre). Personer som har nådd et visst nivå anbefalert jeg å begynne på fast.ai, studere deres videoer og registrere seg på deres forum der man kan få svar på problemer og spørsmål. Oppgaven består derfor i å dele elevene (forsamlingen) i følgende tre grupper.

Gruppene er altså ikke homogene, siden det forutsettes at gruppe 1 og 2 ikke har noen bakgrunn innen kunstig intelligens (maskinlæring), mens de i gruppe 3 har det. Tidshorisonten for læringen bør minst være en måned, men gjerne lenger.

Etter endt utdanning skal man teste hvem av gruppe 1 og 2 som gjør det best på en test eller eksamen. Gruppe 3 kan man betrakte som referansegruppe. Hvor mye bedre gjør elevene i den gruppen det enn de i gruppe 1 og 2 etter endt utdanning?

Oppgave 48: Digitale legoklosser og kunstig intelligens for barn, ungdom og voksne.

Jeg vet at der er ganske mange lærere som kjenner til dette nettstedet. Nå skal du lære barn om digitale legoklosser og kunstig intelligens. Alderen på barnet (barna) bestemmer du selv. Ikke undervurder barn. Det tar ikke lenge før du (som lærer) er en sinke. Du må aldri sperre for barns kreativitet og læringsiver. I den relaterte videosamlingen (jfr semantiske lenker nedenfor) fremgår det at små datamaskiner som for eksempel BeagleBone Ai kommer med ferdig trente komponenter. Barn vil ikke bry seg om hvordan disse komponentene er trent. Barn bryr seg ikke om hvordan legoklossene de setter sammen er produsert.

Dette kan sosialiseres. På Sola har ungdommen satt opp et eget gaming rom (Nrk Rogaland lokale nyheter 20.02-2020 19.45 - 20.00). Kommunen lyttet til ungdommen som ønsket dette. Det kan selvsagt kombineres med et It rom der ungdommen kjøper inn og setter opp utstyret selv. FeelGood Ungdomshus er Sola kommunes breddetilbud til ungdom i kommunen.

Du skal lære barnet ditt å snakke med en datamaskin, dvs programmering. Du skal også lære det å trene opp maskinen til selv å programmere (hva mener jeg med det?). Maskinvare og programvare bestemmer du selv. Jeg foreslår at du begynner minimalistisk og enkelt, så enkelt som mulig, men ikke enklere. Jeg foreslår følgende plattform:

Har du en bedre plattform enn den foreslåtte, så begrunn hvorfor. Du kan begynne med å løse noen regneoppgaver du finner på nettet (der er en jungel der ute, så fokus på riktige trær i utstyrsjungelen er viktig) i Python. Deretter kan du fortsette med enkle oppgaver der du benytter digitale legoklosser, dvs. komponentbiblioteker og rammeverk. Fortsett med å trene en digital robot drevet av kunstig intelligens til å skille mellom tallene, 0,1,2, ... ,9. Deretter kan du trene roboten til å skille mellom bilder av hunder og katter, deretter dyr generelt og tilslutt bilder av objekter generelt.

Kan barnet trene en fysisk robot drevet av kunstig intelligens til å plukke opp fysiske legoklosser og sortere dem etter farge? Kan du trene et barn til å legge ut læringsvideoer på nettet som zakuak (jfr de samantiske videoene)?

Kan du sammen med barn bygge en robot som er mer avansert enn "universets mest avanserte robot" (jfr. de semantiske lenkene)? Gitt en oppgave, definer først hva som menes med mest avanserte roboter. Gi gjerne eksempler. Deretter kan du søke på uttrykk som robotikk og intelligente systemer og lignende på såvel norsk som engelsk for å finne åpen kildekode og få ideer til løsninger.

Der er videoer på YouTube som sammenligner RaspBerry PI 3 og 2 med BeagleBone, men jeg finner ingen som sammenligner med BeagleBone Ai med RaspBerry PI 4. RaspBerry PI 4 kommer med 1, 2 og 4 Gb minne. BeagleBone AI har 1 Gb minne. Greier du å anskaffe BeagleBone AI og sammenligne den med de ulike versjonene av RaspBerry PI 4? Finner du RaspBerry PI 4 med preinstallerte ferdigtrente AI komponenter? Hvor vanskelig er det å installere slike komponenter på RaspBerry PI 4?

Der har lenge vært et samarbeide mellom Wolfram Mathematia og Raspberry Pi. Greier du å installere / aktivere Mathematica på din Raspberry Pi og bruke det til å trenge dypere inn i matematikken bak kunstig intelligens? Greier du å lære barnet ditt å bruke Mathematica og løse enkle matteoppgaver.

Magnus Carlsen lærte sjakk i seksårsalderen av faren. Andreas mitt barnebarn som nå er 8 år får en Raspberry Pi til jul. Er det vanskeligere å lære barn Linux, Programmering og sette sammen digitale byggeklosser drevet av kunstig intelligens enn sjakk? Livet er på sett og vis et puslespill, og det er ikke likegyldig hvilke brikker vi gir barna. En Raspberry Pi 4 koster 599 like før jul 2019. Det er langt billigere enn de fleste smarttelefoner og nettbrett mange barn får denne julen. Stimuler gjerne barns kreativitet fremfor deres forbruker adferd. Vi lever i en digital tidsalder der vi stimuleres til å bli lydige forbrukere og ikke kreative kunstnere eller produsenter. Når kan barn få en smarttelefon og / eller nettbrett og når kan de få en minidatamaskin?

Nettstedet instructables har en rekke oppskrifter på hvordan man lager ulike roboter (TJBot kan for eksempel løse ulike oppgaver). Greier du å lage en robot som snakker og viser følelser ved å studere noen av disse oppskriftene? Instructables Circuits side kombinert med nettsteder som Zagros Robotics, RobotShop etc. har robotløsninger for en rekke prosjekter. Som eksempel forklar hva PheNode er. Greier du å lage en robot som benytter denne teknologien?

Arduino er en plattform for å styre alt fra lysdioder, kunstinstallasjoner til 3D printere. På hjemmesiden kan vi videre lese:

Arduino senses the environment by receiving inputs from many sensors, and affects its surroundings by controlling lights, motors, and other actuators.

You can tell your Arduino what to do by writing code in the Arduino programming language and using the Arduino development environment.

Kjenner du programmeringsspråket til Arduino og kan du si noe om hvor effektivt det er? Er det et kompilert eller tolket språk?

Gå til Zagros Robotics sin Arduino side og skriv en kort artikkel om hva Arduino kan brukes til. Kan du nyttiggjøre deg plattformen, eller finnes det bedre løsninger? Kan Arduino komponenter kobles sammen med en robot som drives av kunstig intelligens? Hva er "SparkFun Inventor's Kit for RedBot" og hva kan det brukes til?

Jeg tar daglig en liten titt innom NrKs fantastiske serie Svalbard minutt for minutt. I det dette skrives, ca 16.00 4 februar 2020 (dag 5), besøker NrKs team det golde NordAustlandet. Der de går i land er der stein på stein, ganske spennende natur og svært vakre steiner (noen av de skulle jeg hatt i hagen min - potensiell eksportartikkel?). Jeg tenker, der må man da kunne plante hardføre planter. Men så dukker det opp noen vakre planter i steinørkenen. Du skal aldri undervurdere naturen. Selvsagt skal man være uhyre varsom med å plante planter her oppe. I det dette skrives 16.50, fokuseren fotografen på en fantastisk vakker liten gul plante som duver i ishavsvinden. Den står der helt alene ved Celsiusvannet i steinørkenen. En liten soleie sier Kari Toft noen minutter senere.

Ca 22.40 dag 7 av sendingen er også meget interssant. Da får vi vite om de ulike plasthavene i verden og en havhest som har dødd av plastbiter i magen. Dag 8 11.40 ute i sendingen får vi se hvithval. Fantastisk skue.

Muligens er jeg teknologioptimist, men er det mulig å bruke teknoligi til å rense opp litt av denne alvorlige plastforsøplingen som må stanses. Alle bekker små blir til en stor å, så all plast som forhindres fra å komme i havet og all plast som hentes opp av automatiserte roboter, droner eller miniubåter gir et postitivt bidrag til å redusere problemet. Dette var mer alvorlig enn jeg var klar over. Et plasthav mellom Stillehavet og Atlanterhavet som er to ganger større enn USA. Der er mange slike plasthav på jorda. Blir du ikke skremt når vitenskapsmenn og ikke politikere beskriver plastproblemet for deg? Resirkulerer man problemet om man automatiserer mining av plast fra verdenshavene, eller er dette en fremtidig industri? Man kan jo lage undervannsbåter o.l. formet som en blåhval som filtrerer micro- og nano plast som bardehval filtrerer krill. Større plast kan styres inn i en trål.

Der finnes selskaper i dag som etterspør tusener av tonn av plast som resirkuleres i produksjonen av nye plastprodukter. Plasten er ikke problemet, men hva vi gjør med plastavfall. Uansett er det vel bare et spøtt i havet om man lar automatiserte roboter drevet av kunstig graf intelligens tråle verdenshavene etter plastavfall. Privatøkonomisk blir det neppe lønnsomt, men hva med samfunnsøkonomisk lønnsomhet?

Prunus Mandshurica, eller Mandsjursk aprikos, vil nok tåle temperaturen, men treet vil muligens ikke blomstre og ihvertfall ikke få aprikoser, da det blir for kort vekstsesong. Selvsagt finner NrKs reporter plast der oppe som hun plukker opp. Det må da være mye mer effektivt å lage en robotdrone med sensorer som flyr lavt over landskapet og plukker opp plast tenker jeg. Man kan ihvertfall bruke robotdroner til å plante skog, så da man man også kunne lage robotdroner som identifiserer (senser) plast og plukker det opp. Hvordan ville du laget en slik drone? Kan man bruke AI drevet grafteori (jfr oppgave 45 og 50) til effektivisere opplukkingen, dvs. effektivisere traverseringen av landskapet?  Der finnes mye mindre datamaskiner enn Raspberry Pi, for eksempel en ESP8266 som man får opp i en fyrstikkeske. Hvor stor robotdrone vil du lage og vil du samtidig bruke en minidatamskin som overfører bilder via satelitt til nettskyen hvor de lagres for ettertiden (i skyminnet - hva er det?)? Kan du lage en minidrone drevet av en ESP8266 og en annen drevet av en Raspberry Pi. Det hevdes at godt nok er best. Kommenter.

Drøft artikkelen med ankertekst "Her er den første roboten som er laget av levende celler". Det engelske ordet for propell er "propeller". Hva er en "impeller". Forklar begrepet "Coanda Effect" og gi eksempler på hva den kan brukes til.

Oppsett og konfigurering av Raspberry Pi 4 med 4 Gb minne og berøringsskjerm.

Det var den maskinen jeg kjøpte til mitt barnebarn til jul på internet. Jeg ser at norske butikker som Elkjøp og Power nå har fått dette settet. Tastatur og mus fulgte ikke med det settet jeg kjøpte. Har du allerede et tastatur og mus, kan de mest sannsynlig brukes. Først kan man sette opp Raspberry Pi med en vanlig skjerm for å se hvordan det fungerer. Deretter konfigureres maskinen for berøringsskjermen.

Her er lenken til den oppskriften som fulgte med det settet (OKdo) jeg kjøpte. I andre lenke har jeg lagt til Brandon Jacobsens Raspberry video som forklarer hvordan men installerer berøringsskjermen samt lenke til hans YouTube kanal i tredje lenke. For de som vil rotere skjermen har jeg lagt til de to siste lenkene.

Det er ikke så lett å sette sammen en så liten maskin med 10 000 tommeltotter, så jeg fikk hjelp av noen ungdommer på Moss Code Meetup. De skrudde sammen maskinen på ca 20 minutter, koblet den til en prosjektor som ble vist på stort lerret. Med trådløst tastatur og mus fungerte den glimrende.

Vi har enda ikke installert et AI Kit. Andreas er ni år, så det haster ikke. Han er kanskje mer interessert i planter. Håper noen som har bedre tid enn meg kan lære ham å lage hageroboter (stikkord PheNode i den semantiske lenkesamlingen).

Til slutt skal du lage en drone drevet av dynamisk sveving som bruker minimalt med energi og som har vinger med solcellepanel som lader batteriene som driver dronen. Denne dronen skal altså ha maksimal rekkevidde til å overvåke natur og havområder og samle inn data til det fomålet du gir den. Dronen er også drevet av kunstig intelligens som laster data til skyen (skyhukommelsne) via 5G eller helst 6G som vil være bedre til dette. Den kan også laste data til en egen mottaker på land eller skip om det er mer effektivt. Det hevdes at 5G allerede er for svakt fordi AI revolusjonen og "big data" vil kreve 6G. Kommenter. Greier du å lage live streaming av data til en progressiv webapplikasjon (PWA)? Hvordan kan turbulens og kaotisk flyt kombineres med kunstig intelligens til å lage avanserte applikasjoner og roboter som bruker minimalt med energi? Kommenter utsagnet "Det sentrale i kontroll av matematisk kaos er at en liten kraft kan gjøre store endringer".  Vi finner i tillegg til albatrossens dynamsike sveving andre eksempler på dette i naturen. Kan du nevne noen slike eksempler?

Semantiske lenker.

Oppgave 47: Mot generell kunstig intelligens | Hybride modeller.

Turingtesten er vel kjent i kunstig intelligens. Lego- og Ikeatesten er mindre kjente. Legotesten består i at man strør noen legoklosser utover og lar en robot sette dem sammen til noe meningsfylt. Alternativt, kan man strø legoklossene til noe barn har satt sammen, ta bilde (video) av det og be en robot gjenskape barnets byggverk. Ikea testen er muligens lettere. Man legger en Ikea pakning ut på gulvet og ber en robot sette delene i pakken sammen på riktig måte. Greier roboten drevet av kunstig intelligens disse utfordringene, begynner dens kompetanse og minne mer om menneskers kompetanse. Vi kunne spunnet videre på disse testene og lagd en puslespilltest. Hvordan skulle den være og hvor vanskelig puslespill skulle roboten kunne sette sammen etter at den er vist et bilde av puslespillet?

I forbindelse med kunstig intelligens hører vi uttrykk som hybride metoder, hybrid maskinlæring og hybride modeller. Hva menes på dette nettstedet med hybride metoder (i kunstig intelligens og maskinlæring)? Hva legger du i utrykket fysiske og åpne modeller? Mener du hybride modeller er det samme som hybride metoder? Forklar gjerne med å gi noen eksempler. (Hint: I tillegg til å studere den semantiske videosamlingen, kan du sidesøke på robotskolen.no og robotskolen.no/oppgaver på hybrid (CTRL + F + hybrid)).

Oppgaven består i å lage en robot som greier å sette sammen legobygningen til et 3 år gammelt barn. Hva med et 5 og 10 år gammelt barn. I puslespilltesten nevnt ovenfor kunne man forlange at roboten skulle trenes opp til å sette sammen vanskeligere og vanskeligere puslespill, til slutt uten å ha noe bilde som mal. Hvor vanskelige puslespill tror du man greier å trene en robot opp til å sette sammen? Er dette vanskeligere oppgaver for kunstig intelligens enn å lære kusntig intelligens å spille sjakk? Begrunn svaret. Når nærmer roboten seg generell kunstig intelligens? Det er hevdet at man vil sende roboter drevet av kunstig intelligens til andre planter før man sender mennesket dit. Kommenter.

Lenkene nedenfor under overskriften Lenker direkte og indirekte knyttet til læring er ment om ressurser til neste del av oppgaven. Du skal lage en virtuell (gjerne som en digital tvilling) skole drevet av roboter. Det vil si at (noen av) administrasjonen, rektor, bibliotekarer, vaktmester og lærere er roboter drevet av kunstig intelligens. Kan du skissere hvordan en slik skole skal se ut i 2025? Er det noen stillinger som lettere lar seg robotisere enn andre? Er det umulig å robotisere noen oppgaver, jfr Nick Bostroms bok Super Intelligence?

Semantiske lenker.

Oppgave 46: Json, Json lister og datastrukturer.

Json er dataobjekter mye brukt i programmering. For eksempel tilbyr Store Norske Leksikon (SNL) dirkte json objekter ved å føye .json til en artikkel. Som et eksempel, gå til Snl.no og søk på drivhuseffekten og føy til utvidelsen .json og du får dette. Hvordan kan du bruke dette i artikler du skriver på nettet uten at det skal oppfattes som spam eller plagiat?

Kan du bruke SNL API'et til å bekjemoe falske nyheter og konspirasjonsteorier på nettet?

Kommenter utsagnet om at json lister brukes mye i grafteknologi. (Hint studer videoene på videolenken relatert til neste oppgave).

Hvem er Linus Torvalds? Hva betyr det å kjøre en applikasjon som en nettleser?

Oppgave 45: Datastrukturer med fokus på grafteknologi og kunstig intelligens.

Besvar først problemene i kulepunktlisten nedenfor og forklar hvorfor noen mener grafteknologi er skreddersydd til i burkes sammnen med kunstig intelligens. Ser du anvendelse av grafteknologi i ditt selskap? Hvilken teknologi vil du bruke eller bruker du på å løse problemer der kunstig intelligens er involvert?

Grafteknologi og kunstig intelligens er skreddersydd i finans, forsikring og juss. Grafer er kontekst for kredibilitet. Er du enig i den påstanden? Grafteknologi er også mer effektivt enn grafisk-, matrise- og tensoralgebra og gjør det lettere å forklare kunstig intelligens. Kommenter.

Noen hevder at alt er en grafe og grafteknologi kan brukes til å løse alle problemer. Kommenter og presiser når grafteknolgi passer som hånd i hanske med maskinlæring og når teknologien ikke er så god. Nevn eksempler. Hva med sjakkmotorer drevet av kunstig intelligens?

Semantiske lenker

Oppgave 44: Geometrisk (Clifford) algebra.

Oppgave 43: Litt om matriser og tensorer.

På GitHub, søk også på "lineær algebra" og "tensor algebra". Greier du å finne et program som kan invertere en 10x10 matrise og et som kan operere på tensorer? Hva menes med en generell og en euklidsk tensor? Multipliser to tensorer (som du for ekesmepel finner i en lærebok) med hverandre. Blir resultatet det samme som i boken? (Hint finn en lærebok om tensorer på nettet (for eksempel Amazon) og søk på tittel + .pdf så bør du kunne finne mist ett eksempel som du kan kontrollere. Søk på
tensoralgebra site:wolfram.com så kan du lete etter et treff med tittel Vector Analysis and Tensor Calculus - Wolfram Videos. Studer den videoen. Du finner andre på YouTube. Du finner langt flere ved å søke på tensor algebra og tensor calculus. Uten å være spesialist antar jeg tensor algebra er best om du benytter tensorer i kunstig intelligens. Du kan sitte i timer og lytte på spillelister. Jeg anbefaler deg å lytte til flere, ettersom der kan være unøyaktigheter. Ikke alle er like presise.

Du finner det meste om du er flink å søke.

fast.ai er et kjent nettsted for AI kodere. Søk på tensor site:fast.ai og se om du finner forum posten med overskrift Making predictions for a tensor. Greier du å svare på spørsmålet før du ser svarene?

Videoer som hjelper deg å løse oppgaven.

Oppgave 42: Litt primtallsteori og kunstig intelligens.

Primtall brukes i kryptering. Søk på vitenskapelige artikler (for eksempel https://scholar.google.com) på temaet cryptography prime number testing og plukk ut en interessant artikkel. Hva forteller den artikkelen deg? Kom noen av temaene som en overraskelse på deg?

I søket ovenfor fikk du forslag om primtalls programmer i ulike språk som for eksempel C og Python. Lag et programm som skiver ut primtall og primtallstvillinger opp til n. Du bestemmer selv hvor stor n skal være? Søk på "worlds largest prime number". Der er en løpende konkurranse om å finne det største. Du kan teste datamaskinen din på hvor stort primtall den kan finne og hvor fort den gjør det. Prøv. Tror du at du trenger super datamaskinkraft til å delta i konkurransen som å finne det største primtallet? Hva er en super datamaskin og hva er en quantum datamiskin?

På YouTube søk på prime number theorem. Noe interessant (om kryptering)? Se så mange videoer du orker og skriv noe kort om hva primtallsteori kan brukes til. Er der ubeviste teoremer? Er primtallstvillingspåstanden ovenfor bevist eller motbevist?

Hvor avansert er en maur? Man har brukt "spiking neural nets" til å trene virtuelle insekter som minner om maur til å finne mat? Hvordan er maurene organisert, hvordan finner den vei gjennom skogen etc? Kan man bruke kunstig intelligens til å lage et virtuelt innsekt som opptrer som en maur?

Opprett en konto på GitHub om du ikke allereder har en. Hva menes med repository på GitHub? Hva er forskjellen på en gratis og betalt GitHub konto? Hvordan navigerer og søker man på GitHub? Søk på python prime number på GitHub og se om du kan finne en bedre primtallsknuser enn den du lagde? Søk gjerne på det samme i ditt favorittspråk. Greier du å lage et identisk program i C og i et annet programmeringsspråk? Hvilket er raskest?

I boken Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies hevder Nick Bostrom at kunstig intelligens kan brukes i ren matematikk. Kjenner du noen eksempler på dette eller finner du eksempler ved søk på internet? Er tallteori ren matematikk? Kan maskinlæring brukes til å trene datamaskiner til å finne primtall og primtallstvillinger? Mer generelt, siden kunstig intelligens er egnet til å løse regelbaserte oppgaver som for eksempel å spille sjakk? Tror du kunstig superintelligens kombinert med skyhukommelse (du finner det begrepet på dette nettstedet om du leter), kan produsere kunstig intelligens som knuser de beste matematikerne på samme måte som AlphaZero knuser verdens beste sjakkspillere og tallknusere som Stockfish? (Se oppgave 45 ovenfor for ytterligere informasjon), I så fall, er det suprer kunstig intelligens eller snever kunstig superintelligens? Hva mener jeg i så fall med det?

Det er hevde at man har trent roboter til kokker ved å fore programvaren med videoer om hvordan kokker jobber. Tro du det er riktig? Vil en robot kunne trenes til kokk ved å studere et menneske?

Semantiske videoer

Oppgave 41: Et kritisk blikk på kunstig intelligens og maskinlæring.

Denne oppgaven kan gjøres kort eller gis til en som vil ta doktorgrad i kunstig intelligens og maskinlæring. Du bestemmer selv hvor mye arbeide du vil legge i denne oppgaven.

Hva menes med en disassembler og hva legger du i det engelske begrepet "reverse engineering"? Kjenner du en disassembler og har du noen gang funnet assembly koden til et dataprogram?

Howard Anton beskriver i 4de utgave på side 49 i sin bok "Elementary linear algebra" et lineært fysisk system ved følgende matriseligning AC=B. Han hevder at denne ligningen kan beskrive en stor klasse svart-boks systemer:

In certain applied problems, physical systems are considered that can be described as black boxes. This term indicates that the system has been stripped to its bare essentials. As illustrated in Figure 1.5 (en hvit pli med Input som går gjennom systemet (en svart boks) til en hvit pil med Output), one imagines simply that if a certain input is applied to the system, then a certain output for the system will result. The internal workings of the system are either unknown or unimportant for the problem - hence the term black box.

Komenter. Kan åpne systemer som forklares nedenfor beskrives ved et slikt svart-boks system, eller er åpne systemer nettopp ikke et svart-boks systemer. Hvorfor omtales nevrale nett som svart boks systemer? Er hjernen vår en svart boks eller er det bare tidsspørsmål om når menneskets hjerne blir et åpent system ("reverse engineeres")? Søker du i ellevte utgave av boken på svart boks får du ingen treff. Tror du det er tilfeldig at uttrykket er fjernet fra denne utgaven?

Drøft følgende utsagn::

Semantiske lenker og litteratur.

Oppgave 40: Capsule Networks (CapsNets) - Hva er feil med convolution nevrale netverk.

Svar på følgende spørsmål:

Videoer som hjelper deg å løse oppgaven.

Oppgave 39: Oppgaveløsning ved spill og simulering. Utvidet og paralell virkelighet.

Den 30 august hadde NrK en over 4 timers sending i det såkalte valgspillet der tre lag skulle konkurrere mot hverandre om å lage den beste byen. Hva menes med beste i denne sammenheng?

Tar du deg tid til å se sendingen, skal du kommentere på følgende:

Drøft deretter følgende påstand. Når man anlegger en ny bydel, må man ta hensyn til natur og landskap. Bydelen skal gli mest mulig naturlig inn i landskapet, med plassering form, utforming og funksjonalitet. Dataprogrammet som ble brukt i NrKs sending het City Skyline.

Hvor mye ble det fokusert på "skyline"? La oss anta at en ny bydel legges ved en strand? Ble det fokusert på hvordan byen ser ut (skyline) når man kommer med båt inn til byen? Hva om man legger den nye bydelen på en ås? Bør høyhus legges oppå åskammen eller nede i terrenget slik at åskammens naturlige linje ikke brytes?

Hvor bør man starte når man faktisk bygger byen? Med en skisse av hva man vil ha i byen og at hele den nye bydelen må betraktes som en mosaikk som skal knyttes til den allerede eksisterende byen og til dennes vann, kloakk og enegisystemer samt veier m.v.

Hva legger du i uttrykket: Toppen på latskap er å gjøre alt riktig første gang? Drøft til slutt utsagnet om at en by er som en hage der man aldri blir ferdig. Man flytter på planter, busker og trær og oppdaterer stadig fremtidskartet over hvordan man vil at byen skal se ut i fremtiden, samtidig med at man bevarer det gamle på en best mulig måte. Som i et bed må man tenke form og farge. De høyeste plantene settes bakerst i bedet og samtidig bør fargene harmonere. Funksjonalitet er viktigere enn estetikk. Drøft.

Semantiske lenker.

Oppgave 38: Strømming, smart design og "deepfake technology"

Du skal lage en nettside ved hjelp av kunstig intelligens. Trenger du finne opp hjulet på nytt eller er der programvare som gjør dette for deg? Lag den nettsiden fantasien din leder deg til. Deretter kan du prøve og utvide nettstedet med kode fra strømmejenester.

Hva er "deepfake technology"? Vil denne teknologien kunne kombineres med ("live") strømmetjenester?

Det amerikanske forsvaret arbeider med teknologier for å avsløre "deep fake" innhold. Hva gjør man i Norge? Kunstig intelligens kan være kunstig intelligens sin verste fiende. Kan man bruke maskinlæring (dyp forsterket læring) til å avdekke dette?

Vil man kunne manipuleer sanntidsstrømmer (for eksempel en video) ved bruk av "deepfake technology"? Hvis ja, hvor liten tidsforsinkelse tror du det er mulig å oppnå? Mer presist, la oss anata at en politiker kommer med et viktig budskap i direktesendt Tv eller i en video. Kan en manipulert video være på nettet og i sosiale medier noen minutter senere?

Semantiske lenker.

Oppgave 37: Den intelligente webbens algoritmer og personalisering.

Hva tror du menes med den intelligente webbens algoritmer? Kan du nevne noen eksempler på slike algoritmer?

Personalisering er en trend i 2019 og selskaper som den franske kosmetikkgiganten L'Oréal hevder i et intervju på CNBC 28 august 2019 at de satser sterkt på utvidet virkelighet, personalisering og innholdsmarkedsføring. I 2018 kjøpte de blant annet opp Modiface, et selskap som hadde spesialisert seg på skjønnhetsapper drevet av utvidet virkelighet. L'Oréal samarbeider også med Vidsy på innholdsmarkedsføring som de anser som veldig viktig. Søk på følgende uttrykk l'oréal personalization og l'oréal acquires modiface. Ut fra det du finner skal du forklare l'oréals strategi for personalisering og innholdsmarkedsføring.

Bøkene som er listet opp i lenkesamlingen dreier seg mye om søk og lignende. Les så mye du greier av omtalen av bøkene (spesielt AIW) og beskriv mer i detalj hva de dreier seg om. Hvordan kan dette brukes til å lage intelligente webapplikasjoner? Kan du bruke koden som kommer med noen av bøkene for eksempel AIW?

Kan du lage en enkel progressiv webapplikasjon som tar et bilde av bruker og designer en hatt, lue eller hårfrisyre basert på bildet som tas? Kan du personalisere dette mer i detalj basert på farger ansiktsform etc? Kan du lage funksjonalitet som henter ytterligere data fra bruker og skreddersyr output basert på denne informasjonen?

Drøft følgende utsagn: De siste trendene eller trendskifter oppdages ofte først i moteindustrien. Hva legger du i uttrykket "lipstick effect"?

Hvem er Anders Brownworth og hva har han bidratt med til det desentraliserte nettet? Hva er blokkjeden og hvordan startet den teknologien? Mener du blokkjeden er en det vi kan kalle den intelligente webben? Hva er en smart kontrakt? Ser du andre anvendelser av blokkjeden? Noen hevder at blokkjeden er en like viktig oppfinnelse som internet. Hva mener du?

Semantiske lenker.

Oppgave 36: Sosiale nettverk, medier og kunstig intelligens.

Der dukker stadig opp nye sosiale nettverk, sosiale media og nyhetsnettsteder. Det siste jeg har oppdaget når det gjelder nyheter, er TheWorldNews.net som hevder at de:

is the world's first and largest decentralized news aggregator, built on blockchain technology using neural networks.
Hovedformålet er å etablere seg som verdens største anti falske nyhetsplattform drevet av kunstig intelligens og blokkjeden som gjør at
no one will ever be able to remove or otherwise influence the news as a concept.

Forklar kort hva blokkjeden og smarte kontrakter er. Er blokkjeden så sikker som det hevdes? Hvordan ser du for deg at kunstig intelligens kan kombineres med blokkjeden til å samle inn nyheter? Er du enig i at blokkjeden vil ble kjedelig i 2019? Hva med kunstig intelligens?

Snapchat, en relativt ny applikasjon, er allerede godt kjent her i landet med mange brukere. Den applikasjonen lanserer seg som et kamera, men dog et spesielt skreddersydd for å dele korte øyeblikk og bilder. Noen av nettstedene og applikasjonene tilbyr kode som kan innebygges i andre nettsteder og applikasjoner.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som er mulig. Kan du kombinere kunstig intelligens med innebygd tredje parts kode til å bygge en progressiv web applikasjon (du finner egen artikkel på dette nettstedet om det) som strømmer opplevelser fra tredje part på en intelligent måte? Du finner informasjon som kan gi deg ideer i den semantiske lenkesamlingen nedenfor og i den semantiske lenkesamlingen i oppgave 35 nedenfor.

Hvilket verktøy er best til å optimalisere bilder for nettet? Gitt komprimering, hvilket kamera gir ceteris paribus skarpest og mest naturlige bilder? Hvor lett er det å manipulerer bilder slik at kunstig intelligens blir forvirret og ikke gjenkjenner hva bildet viser?

Drøft utsagnet: Kunstig intelligens har ikke som en femåring, en abstrakt model av hvordan verden virker, hvorfor ting skjer eller hva en histore er. Kunstig intelligens blir ikke bedre enn det datasettet programvaren læres og trenes på (fores med).

Personlig mener jeg at man ikke kan konkludere med at en datamaskin som består turingtesten er intelligent. Hva mener du? Er IBMs project debater intelligent eller har den blitt foret med så enorme datamengder at roboten kan svare på det meste?

Kan et maskinlæringsprogram skape sine egne regler og hvor avhengige er eventuelt de reglene av kontekst? Hva tror du skjer om man greier å koble sammen kunstig intelligens og menneskets hjerne? Tror du det kan redde oss fra at kunstig superintelligens "tar over verden" slik pessimistene frykter? Med andre ord, kan kunstig intelligens som implanteres i vår hjerne redde oss fra tech singulariteten?

Frihetsgrader i forhold til intelligens er et uttrykk som brukes i kunstig intelligens. Hva legger du i det? Påstand fra en AI ingeniør: Man skal ikke gi AI for mange frihetsgrader i forhold til dens intelligens. Drøft.

Semantiske lenker.

Oppgave 35: Kan virkeligheten gjøres søkbar?

Drøft utsagnet om at få selskaper bruker kunstig intelligens mer enn søkemotorer. Hva er en kunnskapsgrafe? Hva er webens lenkematrise og hva menes med denne matrisens invers? Hvorfor inverterer indekserende maskiner denne matrisen? Hva er stoppord og ord kart. Hva er Googles rankbrain og neural matching? Hvordan brukes kunstig intelligens i disse to teknologiene?

Kunstig intelligens er god på bildegjenkjenning og finner mønstre i bilder som mennesker ikke ser. I legevitenskapen bruker man kunstig intelligens til å avdekke sykdommer, for eksempel kreft som mennesker ikke finner.

Føgler du med på Googles lanseringer, seminarer og live marketing, ser du at firmaet i økende omfang tar i bruk kunstig intelligens. Du er vant med å skrive inn det du leter etter i en søkemotors søkefelt og raskt finner du det du leter etter. Du er sikkert også vant med stemmesøk, som øker mer og mer ettersom mobile flater blir vanligere og vanligere. Men hvordan skal jeg søke på produktet du ser på et bilde og ikke kjenner navnet på? Tenk om du kunne søke med alle sanser, også synet. Det er det Google sens som også bruker kunstig intelligens er utviklet for. Man prøver "å gjøre virkeligheten søkbar".

Mener du som mange at store internasjonale selskaper som Google får altfor stor makt og at den må brytes opp? Hvordan skal myndighetene redusere makten til selskaper med en monopollignende stilling? Hva er Google g.co og hvilken funksjon har den? Hva er Google smart bidding og brukes kunstig intelligens i den tjenesten? Hva er Google discover og discovery campaigns?

Hvilke søkemotorer kjenner du og hvorfor mener noen at DuckDuckGo er en mer objektiv søkemotor som respekterer personvernet bedre enn en del andre? Blokkjeden er knyttet til det man kaller en distribuert (desentralisert) hovedbok hvor brukerne har makten. Blokkjeden kombinert med smarte kontrakter, eliminerer fordyrende mellomledd som megler. Nettlesere har tatt i bruk blokkjede teknologi. Hva med søkemotorer? Hvordan ser du for deg at blokkjeden fungerer sammen med nettlesere og søkemotorer?

Greier du å lage en smart applikasjon drevet av kunstig intelligens som gjenkjenner produktet du ser på et bilde? Hvordan vil du gjøre dette om du ser produktet på en video?

Hvilke muligheter og løsninger ser du for deg med virtuell virkelighet i undervisning, medisin, forsvar, idrett etc? Kommenter følgende påstand:

Trening av idrettsutøvere, pasientbehandling og simuleringstrening for militæret er noen av formålene. Teknologi-professor mener derimot at VR-utviklingen kan være farlig.

Kilde: NrK.

Hvilke etiske problemstillinger og farer ser du med virtuell virkelighet?

Semantiske lenker.

Oppgave 34: Virtuelle og virtuelle virtuelle assistenter.

Jeg har en ganske kraftig Dell stasjonær arbeidsstasjon som fikk problemer med video minnet. Da jeg søkte på nettet kom jeg til nettstedet Alienware Artificial Intelligence, mer presist Dell Alienware's Interactive Support Agent, en bot drevet av en løsning fra noHold, Inc som markedsførerer seg ved følgende:

Over 19 years of experience in the Virtual Assistant and Artificial Intelligence industry.

noHold has created and maintained over 1300 Virtual Assistants in 19 years.

De tilbyr blant annet en kunstig intelligens plattform som hjelper selskaper med å utvikle sin egen skreddersydde virtuelle assistent drevet av kunstig intelligens.

Noen definerer virtuell assistent (VA) som en personm som yter service for andre selskaper fra en fjern lokasjon, for eksempel en inder som jobber for Microsoft i India og løser problemer via en chat på nettet. Greier du ikke å løse problemet selv, kan vedkommende overta maskinen din og prøve å løse det for deg. Trenger en virtuell assistent være et menneske, eller kan en bot gjøre samme jobb? Kjenner du hjemme assistenter som Amazon Echo eller Google Home? Er det virtuelle assistenter eller er det virtuelle virtuelle assistenter?

Dersom du ikke driver en bedrift som trenger en virtuell assistent som er mer avansert enn en chatbot, la oss anta at du er itansvarlig i et advokatfirma som trenger en smart virtuell assistent eller en virtuell virtuell assistent. Hvilke oppgaver skulle denne virtuelle assistenten kunne løse, og ville du programmere din egen virtuelle assistent fra bunnen eller ville du kunne bruke noHold sin plattform for å utvikle en juridisk virtuell assistent? Trenger en menneskelig virteull assistent bli dyrere enn en virtuell virtuell assistent? Finnes der et "break even" punkt (for ditt firma)? Hvorfor blir en virtuell assistent fort dyrere enn du tror?

Semantiske lenker.

Oppgave 33: Smarte byer.

Smarttelefonen er et faktum. Smarte dingser av alle slag som man kan kontrollere med smarttelefonen (som kontrollpanel) dukker opp over alt. Det samme gjør smarte hus og smarte byer. 5G vil antagelig ha for liten kapasitet til å betjene smarte byer, derfor er tyskerne allerede i gang med å utforske og eksperimentere med 6G. Man anslår at en smart by i gjnnomsnitt vil produsere og betjene ca 250 PB (PetaByte) data daglig. Dermed kommer man ikke utenom en HPC skyløsning (High Performance Cloud Computing). Dette vil fort sette enorme krav til datakraft og lagring. Kommenter.

Drøft utsagnet om at i en smart by kommer mennesker først og smarte byer må være grønne og mest mulig selvforsynte. All type logistikk, kommunikasjons-, informasjons-, data- og annen logistikk må være energivennlig og minimalistisk. Sirkulær, gjenbruks og delingsøkonomi blir sentralt i en smart by.

I artiklen "Smarte, grønne byer og kunstig intelligens" dater 18 juni 2018 viser vi til en NrK serie i tre deler om Monty Dons franske hager. Kan arbeidet i små kompakte hager effektivesres ved bruk av kunstig intelligens og hvordan? Hva betyr EoET? Mat og hagebruk er viktig for franskmennene. Oppgave 31 nedenfor dreier seg om AI som kokk og robotkelner. Vil det bli aktuelt på restauranter i smarte byer, eller vil man kreve eksklusiv betjening av mennesker?

Filosofer til slutt over følgende:

Vår herre planter (sår) skog. Det samme gjør mennesket. Hvem er mest effektiv? Er epletrær poly eller monoembryoniske? Hva med sitruisplanter, hasselnøtter og mandeltrær? Hva vil det si at plommetrær er rotekte? "Monoembryonic" og "polyembryonic" er vanlig ord i engelsspråklig litteratur og det forskes en del på polyembryonoisk formering av planter i utlandet. Vil man kunne bruke kunstig intelligens til å massesjekke om frø er polyembryoniske? Er slik formering av planter viktig i Norge? Hva er en sopprot og hvordan påvirker det et tre? Aksellererer eller hemmer det treets utvikling? Trøffel er en frukt på sopplegemet som vokser under jorden og er vanskelig å finne om man ikke ser et tydelig Brûle. Hva er det og trenger man spesialtrente hunder for å finne trøffel eller er også det en oppgave for avanserte skannere?

Semantiske lenker.

Oppgave 32: AI som antispion og nettovervåker.

De som har vært på nettet en stund vet at der er programmer og nettsteder som følger (og i verste fall logger hva du gjør) deg etter at nettstedet og programmet er lukket. Der er alle slags sniffere, fra portsniffere, pakkesniffere og andre som snuser rundt Ip-adressen og nettstedet ditt. Hva vet du om nettsikkerhet, brannmur, andtivirusprogram etc. Vårt foretrukne program for total sikkerhet er bitdefender total sikkerhet som i juni 2019 koster 350 kroner i året. Er du av dem som skal ha alt gratis er Kaspersky sin gratis versjon best. Du kan også teste Malwarebytes gratis. Det er et så nytt program for forfatteren av denne oppgaven, at jeg ikke vet så mye om det. Noen mener det er det beste og gjør tradisjonelle antivirus programmer utdaterte. For å rense en Pc er CCleaner vår foretrukne løsning. Har du andre forslag som du mener er bedre og er dette god nok beskyttelse?

Jeg har ikke hørt om noen som klager, men du kan fort finne ut om du løper en risiko når du installerer dingser som Google Home og lignende. Et relevant søk for eksempel, google home security issues, kan være nok. Ved (operativ) systemoppdateringer, kan endog leverandøren av maskin- eller programvaren du bruker åpne en bakdør og finne ut hva du driver med. De beskyldningene har særlig vært rettet mot Huawai. Jeg er komfortabel med min billige Huawei P20 Lite. Jeg kan trenge et bedre kamera og kan da komme til å kjøpe en ny Huawei P30 Pro Android telefon minst 30 prosent billigere enn andre smarttelefoner med dårligere kamera.

Kjenner du progravare som CurrPorts og / eller TCPView? Kan du lage et program eller en robot som beskytter deg bedre mot dette? Trenger du bruke AI for å automatisere om uønsket bakgrunnsaktivitet finner sted på pcen din? Vil AI kunne forbedre programmet og gjøre det mer treffsikkert? Hvordan vil du trene et slikt nett?

I den semantiske lenkesamlingen har vi samlet en del ressurser som gjør at du kan gjenopprette Windows eller lage en USB disk som du kan bruke til å installere windows på en annen Pc (du trenger noen ganger produktnøkkelen). Noen foretrekker Linux og i 2019 er det veldig lette å lage en USB minnebrikke og installere linux. Det skal endog være lett å lage en minnebrikke med flere installsjonsalternativer.

Har du noen gang prøvd å gjøre det? Har du en gammel Pc, som du kan formatere (finn og ta vare på produktnøkler du trenger for gjenoppretting) prøv å installere siste versjon av Windows eller en Linux versjon på den. Prøv Linux. Muligens blir du hekte og vil aldri bruke et annet operativsystem. Greier du ikke å laste installasjonsprogrammet direkte til en minnebrikke, må du laste ned en ISO bildefil, som kan pakkes ut med programmer som 7-Zip og kopieres over på USB minnepinnen som du installerer Windows eller Linux fra. Du kan også teste ulike versjoner av Linux. Da er programvare som du finner på nettstedet WinSetUpFromUSB eller Pendrive Linux aktuelle.

Er de mulig å bruke kunstig intelligens til å teste om programvare generelt og ditt operativsystem spesielt inneholder inneholder ondsinnet programvare? Er det mulig å la en kunstig intelligens løsning ta vare på firmaets sikkerhet?

Semantiske lenker.

Oppgave 31: AI som kokk og robotkelnere.

Filosofer rundt følgende spørsmål og kom med en kort rapport på 2 A4 sider. I 2030 får en restaurant der matlagingen drives av kunstig intelligens tre michelin stjerner. Er det mulig? Er det mulig å tenke seg en (nesten) fullautomatisert reataurant, der kokkene drives av kunstig intelligens og kelnerne er roboter (robot kelnere er allerede i drift på restauranter i India) serverer gjestene bedre mat og drikke enn en restaurant som Mameo som drives av mennesker?

Lag deretter en booking (chat)robot drevet av kunstig intellignes med følgende funksjonalitet. Du gjøres oppmerksom på at du snakker med en robot. Deretter kan du stille spørsmål og booke bord. Til slutt haker du av på om du fikk svar på det du ønsket og booket bord.

Svarer du nei på dette, får du spørsmål om du vil sendes videre til et menneske som kan svare på det du ikke fikk svar på.

En annen mulighet er et valg der en person ringer deg opp eller om du bare vil sende dem en epost.

Jobber du med engelskspråklige nettsteder, vil du fort oppdage at 99 % av de henvendelsene du får på ePost, er spam. Ihvertfall er det min erfaring etter i flere år å ha driftet nettsteder drevet av phpBB, Wordpress og drupal. Det er faktisk lettest (for meg) å stenge ute spammere i gode gamle phpBB, men det er en annen historie.

Regn med at om du lager en chatbot så mottar du også mange useriøse henvendelser. Det nytter ikke med CAPTCHA eller avanserte CAPTCHA innstikk for å unngå at roboter registrerer seg på din blogg, ditt forum eller generelt nettstedet ditt. Mennekser kan registrere boten (som kan være drevet av kunstig intelligens) og overlate resten til boten.

Der er nok allerede roboter som skanner nette 24/7 og chatter med chatboter av ulike grunner. En måte å ungå dette på er å lage en cahtbot på et extranet som kun betjener eksisternede kunder (for eksempel hvitelistede Iper). Men hvordan skal man best kunne lage en chatbot som raskt filtrerer bort useriøse henvendelser? Hvordan skal man kunne skjelne mellom en bot og et menneske? Lag derfor boten ovenfor for et ekstranet. Prøv deretter å lage samme bot for verden der de fleste useriøse henvendelser filtreres bort. Skal man kreve at man registrerer seg med en social media profil som ikke mange vil misbruke eller enda strengere med en bankid (for å gå vidrere i chatten)? Kjenner du bedre måter å filtrere bort informasjonstyver, hacker og andre useriøse henveldelser?

Hva legger du i følgende spørsmål: Hvilke oppgave kan utføres like godt eller bedre av en robot drevet av kunstig intelligens enn en menneske? Hvor menneskelig kan en slik robot bli?

Semantiske lenker.

Oppgave 30: CMS med innebygd kunstig intelligens og tilliten til kunstig intelligens.

Veldig mange om ikke alle store firmaer har et webbasert "Content Mangement System" (CMS). Der finnes en rekke som Wordpress, Drupal, Magento, Joomla m.v. Søk på uttrykket list of content management systems og du finner en rekke kjente og ukjente. Noen er gratis, andre ikke. Noen som Oslo Dagblad lager disse systemene selv. Sammen med Tv2 har de fått 200.000 euro fra Google til å bygge kunstig intelligens for nettaviser. De jobber med å la kunstig intelligens, bistå journalister og kvalitetssikre det de leverer inn i systemet. På sikt vil disse funksjonene bli tatt helt over av kunstig intelligens. Kan vi stole på kunstig intelligens? Hva menes med at kunstig intelligens har bias (skjevheter) og kan være forutinntatt og har fordommer?

Dynamiske nettsteder er som regel databasedrevne CMS systemer. Søker du på uttrykket cms artificial intelligence oppdager du at helsevesenet allerede har tatt i bruk slike systemer. Videre, søker du på wordpress progressive web app plugin og wordpress ai web app plugin oppdager du fort at det ikke mangler løsninger for dette enkle, kanskje mest kjente CMS systemet. Der kan allerede være slike komponenter i programvaren du bruker uten at du vet det. Foretar du lignenede søk på andre CMS systemer som Drupal og Joomla, finner du noen av de løsningene de tilbyr.

Si at du har fått i oppdrag og lage en progressiv webapplikasjon (se neste oppgave) for en avis slik Financial Times har gjort det. De kaller sin løsning Fast FT. Tror du deres pwa har en databaseløsning som for eksempel indexedDB? Hvordan bør et slikt system se ut og kan det bygges ved å modifisere eksisterende systemer, eller ville du bygd det på nytt fra bunnen? Hva tror du blir billigst og mest effektivt?

Fordelen med progressive web applikasjoner er at løsningen for alle plattformer betjenes fra en felles kodebase. Hvor viktig er det å ha full kontroll på denne kodebasen selv? Hvilken frihet gir du fra deg ved å benytte tredje parts løsninger? Hvilken erfaring har du med innstikk og moduler for ulike plattformer. Hvor følsom er den løsningen du velger for endringer i innstikk og moduler som ikke vedlikeholdes? Er du sikker på at de tredje parts komponentene du velger er fremover kompatible og at de oppdaterte plattformene er bakover kompatible?

Drøft påstanden: Algoritmer må retrenes når de har gått en stund. Drøft også påstanden om at vi trenger et etikkråd for kunstig intelligens og et forbrukerråd for algoritmer.

Wikipedia definerer:

The technological singularity (also, simply, the singularity) is a hypothetical future point in time at which technological growth becomes uncontrollable and irreversible, resulting in unfathomable changes to human civilization.
Hvor sannsynlig tror du at det er dette skjer om vil lar teknologer styre utviklingen? Hvor sannsynlig er det at dette kan skje og hvordan kan vi best hindre at det skjer?

Hva menes med algoritmisk og underbevisst skjevhat? Kan du forklare hva som menes med teknologisk singularitet og hva det innebærer. KOmmenter utsagnet. Kunstig intelligens er menneskenes siste oppfinnelse.

Hva menes med følgende begreper:

og hva er anvendelsen? Fakta, spekulasjon eller fiksjon: Dersom superintelligens blir en realitet er der bare to muligher. Enten dør menneskeheten ut eller så får vi evig liv?

Kunstig intelligens er på en måte kunstige mennesker. I dag lever vi i den nære ai verden. Vi er fortsatt langt unna generell kunstig intelligens. Kunstig superintelligens er langt unna. Hva er svart informasjon og det mørke demokratiet?

Drøft til slutt følgende påstand. Mennesker er flinke til å filtrere ut all unødvendig informasjon når de skal løse et problem. Det er ikke like lett for kunstig intelligens med dagens teknologi. Vi vet hvordan hjernen virker på enkle felter og problmestillinger, mens andre fortsatt er et mysterium. For å bruke AIs eget språk. Det er foreløpig en beksvart boks. På sett og vis er hjernen vår som en fraktal der man aldri kommer til bunns. Selv en så enkel fraktal som Cantor mengden (Google den om du ikke vet hva den er) har overtellbart mange punkterr. Det vil si at den har flere enn tellbart mange punkter.

Semantiske lenker.

Oppgave 29: Internet Utviklingstrender og progressive web applikasjoner.

Hva menes med en progressiv webapplikasjon, hva er de viktigste komponentene og hvordan skiller den seg fra responsive nettsteder og en vanlig applikasjon som kjøres på en mobil flate? Hva legger du i uttrykket nettet først ("web first")? Hva menes med begrepene:

Begynn med å lage en enkel responsiv nettside om til en progressiv webapplikasjon. Deretter kan du prøve å lage mer komplekse webapplikasjoner, for eksempel en webapplikasjon for nettstedet du driver. Du kan også begynne helt fra begynnelsen med å lage et nytt domene som en webapplikasjon. Hva er argumenter for og mot webapplikasjoner?

Kan du forestille deg hvordan PWA kombineres med web assembly (WASM), kunstig intelligens og maskinlæring? For eksempel, kan man bruke IndexedDB til å lagre informasjon fra en AI drevet chatbot? Kan ny kommunikasjon sendes (asynkront) til nettstedets chatbot straks appen er koblet til internet?

Kommenter følgende utsagn fra moz://a:

There are a number of web technologies that store data of one kind or another on the client side (i.e. on your local disk). IndexedDB is the most commonly talked about one. The process by which the browser works out how much space to allocate to web data storage and what to delete when that limit is reached is not simple, and differs between browsers.

Hvilke andre teknologier kjenner du? Kan SQLite brukes til dette?

Mer generelt, er det mulig å fange og gjenbruke informasjonen som kommer fra et nettsted drevet av kunstig intelligens, selv om nettet er nede eller lenken til nettstedet er brutt? Greier du å lage en progressiv webapplikasjon drevet av kunstig intelligens og eventuelt WASM?

Er pwa, wasm og ai moteord som vil forsvinne, eller vil de være viktige elementer i fremtidige web trender? Hva mener du vil bli det viktigste i web trendene for 2020? Hvilke javaskript biblioteker vil bli viktige de neste årene og hvilke vil avta i betydning?

Semantiske lenker.

Oppgave 28: Matematikk på internett. Selvlært er vellært.

Påstand i dag kan man ta doktorgrad i kunstig intelligens og maskinlæring ved å studere videoer på YouTube og universitetnettsteder. Mange universiteter har egne videokanaler på YouTube. Nedenfor (i den semantiske lenkesamlingen) og andre steder på dette nettstedet (for eksempel i oppgave 26) har du ressurser nok til et selvstudium i matematikken bak AI og ML på minimum bachelor nivå. Tar du utfordringen?

Kommenter påstanden: Noen av de beste og mest etterspurte programmererne har drevet med spillutvikling.

Semantiske lenker.

Oppgave 27: Matematisk, statistisk, finansiell og økonomisk programvare.

Jeg er utdannet samfunnsøkonom med tilleggsutdanning i matematikk, statistikk og IT. Der er ikke mangel på programvare, såvel gratis som betalt i 2019 for de som vil bruke slike verktøy i sine arbeider. Det florerer med ulike kalkulatorer.

Da jeg i 1997 sluttet i Norges Bank, hadde banken nylig gått over til å bruke Portable Troll som analyseverktøy og Fame som databaseplattform. Portabel Troll var ganske avansert den gang (nok også i dag) og man kunne operere på n-dimensjonale objekter ("arrays"). Søker du på fame site:norges-bank.no eller troll site:norges-bank.no vil du observere at verktøyene fortsatt er eller nylig har vært i bruk.

Annen programvare som:

ble også brukt. Så godt kjenner jeg TROLL at jeg fortsatt husker mange kommandoer.

Denne programvaren var skreddersydd for samfunnsøkonomer som ville teste, simulere og estimere økonomiske modeller. Verdenshandelsmodeller som knytter ulike lands økonomier sammen via utenriksregnskapet kan bestå av millioner av ligninger. Det er ikke vanskelig å forstå hver enkelt lingning sepeart på samme måte som det ikke ville være vanskelig å forstå en node i et nevralt nett. Men interaksjonen mellom tusener og millioner av ligninger blir en svart boks, nesten på samme måte som et nevralt nett blir en svart boks med millioner av koblinger og neuroner.

Nå er vår oppgave å lære de som leser på dette nettstedet nevrale nett og matematikken bak slike nett. Hvor skal vi begynne? Søker du litt på nettet oppdager du at UiB bruker GeoGebra mens NHH bruker Excel og Visual Basic for Applicationa (VBA) i sine finansielle modelleringskurs våren 2019. Andre steder på dette nettstedet har vi vist at man kan bruke Excel til matrise operasjoner og nettsteder som fast.ai bruker Excel i sin undervisning i kunstig intelligens for kodere som også er viet stor oppmerksomhet på dette nettstedet.

Før vi lister opp annen kjent matematisk programvare, nevner vi et meget nyttig verktøy som er et museklikk unna, nemlig WolframAlpha. Skriv inn x^2 - 4 = 0 og se hvor detataljer informasjon du får. Skriver du inn x+y=10, x-y=4 ser du at WolfraAlpha også løser ligninger med flere ukjente. Siden matriseregning er så viktig for å forstå enkle nevrale nett, kan det være greit å vite at man også kan utføre lineær algebra. Skriv inn {{2, -1}, {1, 3}} . {{1, 2}, {3, 4}} og du får et ganske detaljert svar. WolfromAlpha er gratis, men finnes også i en betalt versjon der du blant annet kan skrive løsningen direkte til er PDF dokument. Kjekt å ha om du vil legge bereninger ved et notat eller en vitenskapelig undersøkelse.

Geogebra er også tilgjengelig på nettet og et museklikk unna. Det programmet er godt nok til noen operasjoner. Til mer avanserte operasjoner må man laste ned og installere programmet med skreddersydde tillegg. Du finner instruksjoner om hvordan programmet skal brukes på hjemmesiden. Søker du på nøkkelord på YouTube som for eksempel: geogebra kurs eller geogebra oppgaver, får du nok treff til å lære deg programmet. Som vanlig får du flere treff når du søker på engelsk som for eksempel introduction to geogebra eller geogebra tutorial. Søker du etter løsning på et spesielt matematisk problem, kan det allerede være løst i GeoGebra. Hvor mye du lærer av å studere slike ferdigløste oppgaver er et annet spørsmål. Regel nummer 1 når man skal lære seg matematikk er å løse oppgaver. Regel nummer 2 er: Ikke glem regel nummer 1.

Vektorer og matriser omtales på Wiki.geogebra.org:

Her er annen matematisk programvare, gratis først i min prioriterte rekkefølge med lenke og deretter betalt programvare i prioritert rekkefølge uten lenke.

Dersom du ønsker matematisk notasjon på dine nettsteder løser MathJax det. Scientific Word er skreddersydd for dokumenter som krever mye matematisk notasjon. MathType bør også nevnes.

Du har mer enn nok programvare til å løse følgende oppgave. Multipliser noen tre ganger tre matriser med hverandre og finn den inverse matrisen til minst en av dem. Kontroller at utregningen er riktig ved å multiplisere den opprinnelige matrisen med sin inverse. Vis ved egnet matrisemuliplikasjon at matriser ikke er kommutative. Mer presist er en kommutativ operasjon en operasjon der rekkefølgen på to argumenter kan endres uten å endre resultatet. Multiplikasjon med reelle tall som for eksempl 3 og 2 er kommutativ ettersom 3x2=2x3.

Skriv et notat på fem sider om hvordan du personlig best lærer matematikk. Skriv spesielt om hva du synes manglet i undevisningen og om læreren gikk over hodet på deg. Har du anlegg for matematikk, eller falt du av lasset allerede på ungdomsskolen? Tror du at du kunne lært matte med et annet opplegg?

Drøft til slutt følgende påstand:

Skal man lære matte er det nok med 10 minutters teoretisk undevisning og deretter oppgaveregning på papir. Læreren må bruke tavle eller lignende. Bruk av programvare må ikke skje før man behersker det temaet man studerer og de problemer og oppgaver som skal løses. Matte er en samling trivialiteter. Hvert enkelt skritt er trivielt, men man mister fort tråden når systemene blir komplekse. Da blir det fort en svart boks.

Kan man ha det moro med matte?

Vil du spesialisere deg på noe av matematikken bak ml finner du en lengre serie her.

Oppgave 26: Tensor algebra, den dypere matten bak kunstig intelligens.

Forklar hvilke krav man må stille til matriser som skal adderes, subtraheres og multipiseres. Hvorfor multipliserer man ikke to matriser med hverandre ved å multiplisere ledd for ledd på tilsvarende måte som ved matrise addisjon?

Drøft utsagnet. Der er en nær sammenheng mellom lineære avbildninger og matrisemultiplikasjon. Det er denne sammenhengen som er begrunnelsen for matrisemultiplikasjon.

Hva er en kovektor? Hva menes med euklidske tensorer og hvilke egenskaper har de? Er det riktig å definere en skalar som en rang 0 tensor, en vektor som en rang 1 tensor, en matrise som en rang 2 tensor og en kubisk "matrise" som en rang 3 tensorr? Nevn minst tre definisjoner av en tensor og hvilken som er den ritkige. Hva er kronecker delta?

Hva er et vektorrom og hva er riktig avstandsmål i et slikt rom? Hva menes med Einstein notasjon? Er tensor produktet og kronecker produktet det samme?

Tensorflow er et vel kjent rammeverk for de som koder kunstig intelligens og maskinlæring i Python. Keras og PyTorch er andre rammeverk som har fått økt tilslutning i det siste, Hvilke av disse rammeverkene vil du foretrekke om du skal arbeide med dyp læring?

Keras er lett å lære og godt nok for meg sier en du møter på et seminar om maskinlæring. Tensorflow er velprøvd og har det største samfunnet sier en annen. PyTorch gir meg størst frihet sier en tredje. Er noen av disse rammeverkene gode nok for deg, eller bruker du et fjerde eller koder du alt fra bunnen i ditt favoritt programmeringsspråk?

Søker du på uttrykket: Which Deep Learning Framework is Growing Fastest? og lignende får du en indikasjon på hvilket rammeverk som er i vinden og får økt oppslutning.

Semantisk lenker

Oppgave 25: Tilbake til start, repetisjon og koding.

Dersom du har utført oppgave 24, har du mest sannsynlig allerede repetert en del av stoffet på dette nettstedet. Denne oppgaven er for såvel nybegynnere som de som vil repetere og begynne fra begynnelsen. I den semantiske lenkesamlingen har vi om du ikke greier å løse oppgaven ut fra det du allerde kan, tatt deg tilbake til start. Michael Nielsen gratis bok Neural Networks and Deep Learning er sentral og omtales i videoene fra 3Blue1Brown. Har du tid, studer i det minste deres 2 første videoer om nevrale nett. De har det meste om den matetmatiske bakgrunnen du trenger å vite for å forstå matematikken bak nevrale nett. Det er et bra sted å begynne.

Begynn med å kopiere den 18 linjers koden som er nevnt i lenkesamlingen og se hvordan den virker. Deretter, søk på "Chatbot code in Python github" og se om du greier å lage en chatbot. Dersom du jobber innenfor et spesielt fagfelt, tren og lær den å forstå ditt fagspråk.

Kjenner du programmeringsspråket Rust, fortell hva du vet om språkets bruk i maskinlæring.

Hva menes med webassembly (WASM) og progressive webapplikasjoner (PWA)? Hvordan kan WASM brukes til å effektivisere kunstig intelligens applikasjoner og webløsninger. Hvorfor er det mer kosteffektivt å utvikle en webapplikasjon fremfor en applikasjon som programmeres i flere språk for ulike plattformer. Hva med vedlikehold og oppdateringer? Drøft påstanden: Det er sløsing med ressurser å lage en applikasjon som trenger nettkobling i nativ kode om den kan programmeres som en (PWA) webapplikasjon.

Studer Michael Nielsens video om det universelle approskimasjonsteoremet og forklar hva det sier. Forklar hvorfor lineær algebra og spesielt matrisemultiplikasjon er viktig bakgrunn for å kunne forstå enkle nevrale nett. Hva er en kollisjons og en rotasjonsmatrise og forklar hvordan martriseopersjoner er sentrale for spillutviklere? Brukes kunstig intelligens til å utvikle nye mer avanserte og spennende spill?

Drøft utsagnet. Det er viktig å kjenne sin besøkelsestid og ikke komme til perrongen etter at toget har forlatt den. Det er nå kunstig intelligen brukes til å effektivisere stadig flere bedrifter, forandre arbeidsmarkedet, skape nye typer jobber og bedrifter som for eksempel det norske selskapet Simplifai.

Drøft til slutt påstanden. Jo mer jeg studerer matematikken bak nevrale nett og maskinlæring, jo mer uintelligent synes jeg kunstig intelligens blir. Super intelligens er som mye annet i denne bransjen bare et nytt moteord.

Semantisk lenker

Oppgave 24: Maskinlæring og dyp læring og begrensninger.

Dette nettstedet bærer navnet robotskolen.no. Den som har lest de fleste artiklene, løst oppgaver og studert håndplukkede videoer, vil ha oppdaget at mye dreier seg om nevralen nett, kunstig intelligens og maskinlæring og mindre om roboter eller robotics. Hva som skal til for at et hjelpemiddel skal kalles en robot har vi diskutert grundig i en lengre artikkel lenger nede på siden. Mye kan automatiseres og robotiseres uten at man benytter kunstig intelligens eller maskinlæring. Det hadde kanskje vært riktigere å kalle nettstedet AI- eller ML-skolen. Implisitt har vi med navnet robotskolen.no fokusert på roboter og apper drevet av nevrale nett siden det var det eier skrev en cand scitentoppgave om på matnat UIO i 1996 (se referansene til første artikkel lenger nede).

Nå er det på tide å gå gjennom de andre 23 oppgavene nedenfor, studere dem kritisk å drøfte om vi har oversolgt ordene nevrale nett, kunstig intelligens og maskinlæring. Drøft det grundig og kommenter deretter følgende påstander:

Semantisk lenker

Oppgave 23: Automatisk backup av databasedrevne dynamiske nettsteder.

Der er en rekke rammeverk og databsedrevne plattformer for dynamiske nettsteder som for eksempel.

Hos mange webhostere kan du installere dem med noen museklikk. Det er vanskeligere å vedlikeholde systemene og spesielt innholdet som ligger i en database. Innholdet er det viktig å ta vare på, da filsystemet som regel lett kan gjenopprettes. Lag en robot (hint cron job) som oppdaterer databasen for ditt dynamiske nettsted med en viss frekvens for eksempel en gang om dagen, en gang i uken eller en gang i måneden.

Det er viktig at du med visse mellomrom selv tar backup av databasen manuelt (det er som regel gjort med noen museklikk hos webhosteren din, for eksempel med cPanel tjenesten phpMyAdmin), slik at du ikke taper for mye innhold om systemets database bryter sammen. Dersom din hoster har verktøy som for eksempel Softaculous eller tilsvarende, er det gjort på noen minutter å installere avanserte systemer som for eksempel Drupal. Som regel (sjekk det før du tar i bruk et rammeverk) lar det seg lett gjøre å gjenopprette systemet ved å koble det (nye filsystemet) til den databsen du har tatt vare på.

Lag også en robot som varsler deg om noe uønsket skjer på nettstedet ditt eller om det er i ferd med å bli overbelastet slik at det er fare for at det bryter sammen. Kan du lage et script som automatisk blokker visse ip regioner om belastningen på systemet av for eksempel boter eller et botnett blir for stor? Hva vil det si å hviteliste og svarteliste ip addresser og regioner? Hva er sikrest? Hvordan vil du gå frem for å lage et kunde ekstranett?

Forestill deg at dere er ti (n) utviklere som sitter ulike steder i verden å utvikler et nytt nettsted eller foretar en stor oppgradering av et eksisterende nettsted. Hvor mange linjer med kode trenger du i en fil som .htaccess for å sikre at bare dere har adgang til nettstedet og ser det på nettet? Er det vanskelig å gjøre et nettsted bare synlig i ett eller flere land, men ikke i hele verden?

Hvordan ville du testet hvilke regioner og land spammere og hackere som besøker ditt nettsted og legger igjen spam eller ondsinnet programvare kommer fra? Hva menes med "man in the middle attack", portsniffer, ddos attack o.l? For de som har php drevne nettsted kan dette bekjempes på ulike måter, for eksempel en php cron jobb. Med maskinlæring og kunstig intelligens utvides de mulighetene du har til å gjøre ditt nettsted sikrere og at det ikke legges beslag på unødig båndbredde. Har du noen ideer om dette eller trenger du ikke bekymre deg?

La oss si at mye av din bedrifts infrastruktur befinner seg på en arbeidsstatsjon som står under skrivepulten din, på et nettbrett og en smarttelefon. Maskinvaren lages ofte i Østen, mens programvaren levers av vestlige fortrinnsvis amerikanske firmaer. Er dette en sikkerhetsrisiko du må leve med? Noen hevder at ved fremtidige oppdateringer av operativsystem og bios, kan man via bakdører og åpne porter installere ondsinnet programvare. Kommenter.FrF

Hva menes med lastbalansering? Er det mulig å lage et (minimalistisk) speilbilde av nettstedet som automatisk overtar om hovedsiden bryter sammen? Kan dette legges på en annen ip addresse et annet sted (i verden) som er usynlig inntil det blir aktivisert av en hendelse som utløser speilingen? Kan minimalistisk statisk kode være en siste utvei for at systemet ikke skal bryte fullstendig sammen? Hva bør i så fall innholdet på dette statiske nettstedet være?

Noen hevder at fremtiden er serveløs. Hva menes med det og er du villig til å leie webtjenester som du leier strøm for ekempel i en nettsky?

Lag en chatbot som kommuniserer med potensielle kunder og sender deg en ePost eller sms om kritiske hendelser eller viktig informasjon. Kan du styre kommunikasjonen med nettstedet ditt med en app som installeres på smarttelefonen? Greier du å lage en app som piper med en spesiell lyd på smarttelefonen om noe kritisk skjer? Smarttelefoner vil bli viktige kontrollpanel i en IoT eller IoET verden. Hva menes med IoT og IoET?

Diskuter til slutt påstanden om at smarte apper drevet av kunstig intelligens bare så vidt har sett dagens lys.

Oppgave 22: Blokkjeden.

Hva menens med blokkjeden og hvem tok først teknologien i bruk? Hva menes med distribuert hovedbok og hvordan fungerer den i blokkjeden? Hva menes med uttrykket Kontrakten finnes i koden eller Koden er kontrakten?

Finn har begynt å selge biler ved å signere en digital kontrakt. Vet du hvilken teknologi det bygger på? Når tror du vi ser salg av boliger basert på smarte kontrakter? Hva er forresten en smart kontrakt? Kommenter påstanden om at smarte kontrakter vil gjøre megllerrollen overflødig. Hva innebærer det for deg som forbruker?

Kan du se at kunstig intelligens og maskinlæring kan kombineres med blokkjeden og smarte kontrakter og automatisere, digitalisere og effektivisere andre jobber? Hvilke yrker og jobber vil dette ramme?

Semantiske lenker.

Oppgave 21: Begynn med å kode på nettet før du begynner med kompilering.

Der er mange nettsteder der du kan lære deg HTML tagging, skripting og programmering. Det norske nettstedet W3Schools.com er et godt sted å begynne for de som ikke har lagd en nettside eller kodet før. Vi gjør oppmerksom på følgende ressurser::

Begynn med å lage et program som skriver ut alle partall og oddetall opptil for eksempel 100. Greier du å lage et program som beregner om et tall er primtall? Du trenger ikke faktorisere lenger enn til kvadratroten av tallet du tester. Hvorfor?

Når du har greidd det kan du forstette med å teste om to oddetall med et mellomliggende partall er primtallstvillinger. Eksempler på primtallstvillinger er (3,5), (5,/), (11,13), (17,19) osv. Merk at primtallstvillinger alltid er på formen [(nx6-1). (nx6+1)] og at et av tallene er ikke kan være delelig med 5. For eksempel er (11,13) primtallstvillinger på formen [(2x6 - 1), (2x6+1)].

Du kan selv prøve med ulike språk som du finner i noen av webapplikasjonene ovenfor.

Når du behersker dette, kan du laste ned en code editor for eksempel, MS Visual Studio kode editor og utføre samme oppgave i den editoren. Når du behersker det, er du i gang. Har din datamaskin kapasitet til å finne alle primtall mindre enn en trillion (10**18) og legge dem i en liste (Python), i en array (C,C#,C++) eller i en fil som siste utvei? Prøv også å finne alle primtallstvillinger mindre enn en billion (10**12)? Hvor fort går disse beregningene? Husk at du ikke trenger å faktorisere med faktorer større enn kvadratroten av tallet du tester om er et primtall. Kvadratroten av en billion er en million, mens kvadratroten av en trillion er en milliard.

Antall atomer i universet er langt mindre enn 10**100. Kvadratroten av dette tallet er (10**100)**(1/2)=10**50. Har du en Lenovo maskin eller tilsvarenede med 2Tb minne og 40Tb lagring kan du teste hvor fort det går å beregne antall primtall mindre enn 10**100. Har du sky supercomputer regnekraft, skulle det bare være noen få kodelinjer og teste dette. Du blir kanskje svimmel av disse tallene, men det blir ikke en datamaskin med super regnekraft. Drøft påstanden om at når de første quantum computerne kommer, vil de ha en kapasitet som er 100 millioner ganger raskere enn dagens maskiner. Ble du svimmel eller greier du og abstrahere fra disse tallene og overlate beregninger og lagring til datamaskinen?

Dersom du har en Rasberry Pi eller en ESP8266 som du får flere stykker av i en fyrstikkeske, kan du teste hva du greier å få til med dem. Du søker på dette nettstedet med CTRL + F. Da er det lett å finne hva en ESP8266 er om det er ukjent for deg.

Nå er det på tide å finne enkel (ML) kode og se om du får den til å virke. GitHub er ofte stedet og lete. Greier du å lage en app som er drevet av kunstig intelligens ved å klippe og lime inn ML kode? Greier du å lage en ChatBot ved å gjøre noe tilsvarende?

Tillegg for de med spesiell interesse for matematikk:

Wikipedia skriver:

Lie's principal tool, and one of his greatest achievements, was the discovery that continuous transformation groups (now called, after him, Lie groups) could be better understood by "linearizing" them, and studying the corresponding generating vector fields (the so-called infinitesimal generators). The generators are subject to a linearized version of the group law, now called the commutator bracket, and have the structure of what is today called a Lie algebra

Hermann Weyl used Lie's work on group theory in his papers from 1922 and 1923, and Lie groups today play a role in quantum mechanics.[4] However, the subject of Lie groups as it is studied today is vastly different from what the research by Sophus Lie was about and “among the 19th century masters, Lie's work is in detail certainly the least known today”.

Kommenter.

Hva menes med en generalisert invers? Må en matrise være symmetrisk for å inverteres? Finn en 10x10 (nxn eller lignende matrise på nettet -PDF dokumentet i andre lenke nedenfor har noen du kan bruke) og bruk et dataprogram til å invertere matrisen eller lag din egen matriseklasse og løs oppgaven. Kan matrisen legges inn i Excel og ganges med en annen 10x10 (nxn) matrise der? Hvilke matrise (lineær algebra) operasjoner kan utføres i Excel? Prøv å finne den inverse matrisen til en 100x100 (mxm) matrise A ved å løse matriseligningen AB=I. (Hva står I for i matrisenotasjon?).

Google baserer sin søkeindeks på webbens inverterte lenkematrise og Rankbrain. Hva menes med det? Omtrent hvilken dimensjon tror du webens lenkematrise har? Er dimensjoen konstant? Har du et program som kan invertere matriser, se om du kan definere en identitetsmatrise med en million rader og en million kolonner. Hvor stor er den største symmetriske identitetsmatrisen du kan definere på din digitale plattform? Hvem var Sophus Lie og hva var han kjent for? Det påstås at Einsteins Relativitetsteori blir enkel med Lie Algebra. Søk på nettet og kommenter. Hva er en Abelsk gruppe? (Hint søk på: "Abelian group").

Er matrisegruppen Abelsk? Hva er en Lie Gruppe? Er der Abelske Lie grupper? (Hint søk på "List of simple Lie groups").

Jeg snakket nylig med en student som skiver en master oppgave om C* Algebra på universitetet i Oslo. Han kunne fortelle at minst 4 studenter skriver masteroppgave om C* algebra. Hva er en C* algebra og hvor kan den anvendes? Har C* algebra anvendelse i informatikk og informasjonsvitenskap?

Semantiske lenker.

Oppgave 20: Store datamengder og forbrukerdata.

Digital informasjon lagres i bytes. Hvor mye er henholdsvis en peta, exa, zetta og yotta byte? Før du leser videre i oppgaven prøv å anslå hvor store datamengder, digitale biblioteker inneholder. Hva er det største digitale biblioteket du kjenner målt i bytes? Hvor store datamengder tror du legevitenskapen, meterologien og astronomien arbeider med? Drøft påstanden: Man må bruke kunstig intelligens og roboter til å analysere store datamengder. Drøft også utsagnet om at kombinasjonen dyp læring og store datamengder vil revolusjonere nevnte og andre vitenskaper.

Søk på følgende uttrykk:

og drøft påstandener:

Diskuter følgende snippet:

Scientific reports on big data seem to borrow terms from an alien language. Consider the large amount of data generated when experiments are running at the Large Hadron Collider. This enormous scientific instrument in Geneva, Switzerland, can generate 42 terabytes of data a day. The National Climatic Data Center in Asheville, N.C., stores more than 6 petabytes of climate data from ships, buoys, weather balloons, radars, satellites and computer models. (By 2020, the center expects to have 20 petabytes.) Experts estimate — it would be impossible to pin down an exact number — that we'd need at least 1,200 exabytes to store all the world’s existing data.

Kilde Explainer: Understanding the size of data

og skrive et kort sammendrag på ca 2 sider om hva det vil bety i fremtiden for forskere, myndigheter og næringsliv.

Man anslår at alle skrevne bøker inneholder ca 50 petabyte (50 000 terabyte) med data om de skulle digitaliseres. I medisinske studier har man benyttet kunstig intelligens til å analysere data på 70 petabyte. Hvor vil dette ta oss hen og hvem vil få størst nytte av de store datamengdene som kan analyseres med maskinlæring og kunstig intelligens? Kjenner du noen ml algoritmer som er spesielt egnet til å analyser store datamengder? Hva lagger du i begrepet "quantum computing" og hvilken datakraft vil vi trenge i fremtiden for å analysere store datamengder? Drøft følgende påstand: Om du har all datakraft i universet vil du ikke kunne beregne det transendentale tallet pi? Hva menes forresten med et transendentalt tall? Drøft også påstanden: En datamaskin har endelig tilstand og dermed endelig datakraft og lagring. Presisjonen til en datmaskin er (1/2)**n der n er antall bits prosessoren arbeider på. Teoretisk matte har uendelig presisjon, mens anvendt matematikk har endelig presisjon. Man kan ikke presentere noe som krever uendelig presisjon med endelig presisjon, for eksempel kan man ikke kvadrere sirkelen med kun bruk av passer og linjal. Arealet av enhetssirkelen (sirkelen med radius 1 cm, m, km ... ) er Pi (cm**2, m**2, km**2 ...) mens omkretsen av halve enhetssirkelen også har har  er Pi (cm, m, km ...). Mer presist er Pi lik forholdet mellom en generell sirkels omkrets og dets diameter, dvs. Pi = (2Pi r/2r). Pi er ikke et reelt tall, men bare en teoretisk konstruksjon. Drøft med andre om du har anledning.

Word2vec gir en vektor representasjon av ord såkalt "word embeddings". Vektorrom modeller representerer ord i et kontinuerlig vektorrom der semantisk like ord avbildes nær hverandre. Ved hjelp av såkalte nevrale probabilistiske språkmodeller har man prøvd å predikere ord fra omliggende naboord. Disse metodene har også blitt benyttet til å finne uttrykk i tekst og vist at det er mulig å oppnå en god vektorrepresentasjon av millioner av uttrykk. Prøv å laste ned noen av de dataene som er benyttet (i oppgave 20 antas det at du greier å finne gode datasett og analyser som det florerer av selv) og analyser dem på lignende måte ved hjelp av maskinlæring. Begynn gjerne med å kopiere kode og se om du får den til å virke.

Hva menes med sparse og tette matriser (vektorer)? Om du har forbrukerdata i en database eller serverlog, skriv en robot / app drevet av kunstig intelligens som svarer på spørsmålet om hvordan du skal innrette firmaets markedsføringskampanje, salgskampanjer, osv. Hvilke metoder ville du bruke? Hvor store datamengder geier du å analysere på egen datamaskin og hvor store mengder vil du kunne analysere ved å leie datakraft i nettskyen? Kjenner du noen skyløsninger som er skreddersydd til å analysere store datamengder ved hjelp av kunstig intelligens?

Søk på uttrykket artificial intelligence saves lives og gi eksempler på hvordan kunstig intelligens kan brukes til å redde menneskeliv. I diskusjoner om dette sier de jeg diskuterer med at det ikke er kunstig intelligens, men mennesker som redder liv? Hva med et bilbelte? Hva med fremtidige autonome roborter som redder liv? Hvordan vil kunstig intelligens og roboter kunne benyttes i den bransjen du jobber i?

Hvordan ville du lage en fjell / terreng app (eller hva du nå kaller appen) drevet av kunstig intelligens som forteller deg om det er trygt å bevege seg fra A til B basert på GPS posisjon, skredfare, vær og andre viktige opplysninger? Appen må gjerne benytte kartdata fra kartverket, værvarsel fra yr.no og storm.no, skredfare fra varsom.no m.v. Data kan altså strømmes fra tredjepart, men fokusere på det eksakte stedet du befinner deg. Du må gjerne også prøve deg på en lignende app som kan brukes langs kysten og som benytter noen av de samme tjenestene samt redningsselskapets app. Vurder også om appene skal kobles direkte til Hjelp 113 appen. Ta ikke i bruk appen før den er kvalitetssikret av norsk myndighet.

Hva legger økonomer i begrepene aboslutte og komparative fortrinn? Drøft påstanden om at den som kan analysere store datamengder på en effektiv måte ved hjelp av kunstig intelligens vil oppnå komparative fortrinn på mange områder. Tolk og presiser påstanden: USA har et absolutt fortrinn i analysen av store datamengder? Er det en meningsfull påstand eller er finansielle ressurser viktigere? Er kunnskap (om for eksempel stordata og kunstig intelligens) fortsatt makt?

Dersom du kjenner det gamle tilsynelatende enkle dataspillet "snake" som fulgte med de første datamaskinene, er der nå utviklet en kunstig intelligens versjon av spillet. Drøft utsagnet at spiking neural nets (SNNs) er best egnet til å trene snakeAI. Har du en formening om det kan forbedres med hybride netoder, for eksempel kombinasjonen SNN og genetiske algoritmer? Vi har skrevet om Alpha Zero, den kunstige intelligens sjakkmotoren som knuste Stockfish, en av de beste sjakkmotorene til Alpha Zero kom på banen.

Drøft utsagnet om at ved dagens slutt er Alpha Zero en avansert forbedring (for eksempel ved å benytte et datatre) av SankeAI som bygger på å flytte objekter om på et rektangel (kvadrat) under gitte regler. Les til slutt artikkelen nedenfor med ankertekst "Kan kunstig intelligens gi oss værvarsler langt frem i tid? Neste test: sommervarselet". Kommenter det artikkelen påstår om søppel inn og søppel ut og at værvarsling kan sammenlignes med sjakk.

Kommenter påstanden (ikke relatert til ovennevnte artikkel) om at ustrukturerte data kan virke som søppel på mange, men at kunstig intelligens er spesielt egnet til å finne struktur i store (tilsynelatende) ustrukturerte datamengder.

Semantiske lenker og referanser.

Oppgave 19: Kunstig intelligens i finans.

Med utgangspunkt i denne

videoen, skal du prøve å lage en mer avansert trading / investerings robot. Når du investerer er horisonten viktig. Dersom din horisont er 10 eller 20 år og mer, bryr du deg lite om daglige, og månedlige svingninger i aksjekurser. Der finnes en rekke trading verktøy og kilder over historiske kurser. Et bra sted å begynne er på bigcharts.com.

Begynn med å velge msft + avansert og prøv å reprodusere dette diagrammet og velg en aksje du vil teste ai algoritmen på. Kursen på Microsoft er i figuren sammenlignet med Nasdaq indeksen og vist sammen med 3 vanlige glidende gjennomsnitt av ulik lengde. Avhengig av horisont, bør du investere når kursen ligger over eller under det glidende gjennomsnittet du fokuserer på? Hva med trading? Lag et program drevet av kunstig intelligesn, der man kan simulere mot ulike kurser.

Semantiske lenker og referanser.

Oppgave 18: Avansert bildebehandling med python, Pytorch og fast.ai.

Dersom du ikke kjenner koding i Pythorch og fast.ai, kan du lære fast.ai ved å gå til deres kurs sider, aller søke på YouTube. Søk for eksempel på YouTube for "Introduction to Machine Learning for Coders". Da skal du finne Jeremy Howards introduksjonskurs om de ikke er fjernet. Videoer i kurset har blitt fjernet, muligens fordi videoene er bedre på kurssidene hos fast.ai. Dette er nevnt i første video i introduksjonskurset som du anbefales å se om du ikke kjenner Pythorch og fast.ai. Begynn med å besvare følgende:

  1. Ta en titt på nettstedet fast.ai og oppsummer hva pressen og media skriver om fast.ai.
  2. Hva betyr digital bilde oppretting?
  3. Nevn eksempler der bildeforbedring og bildegjenoppretting er aktuelt.

Med utgangspunkt i følgende video (den skal også være tilgjengelig på fast.ai sitt nettsted, der den kan oppdateres):

skal du med hjelp at kunstig intelligens fargelegge sort / hvitt bilder og forbedre bilder som du finner på nettet (for eksempel på image-net. Dersom du har familiebilder eller andre bilder på datafiler som du ønsker å forbedre med hjelp av kunstig intelligens kan du bruke dem. Blir du fornøyd med resultater er det nok av sider der man legger ut konkurranser. For dem som jobber med kunstig intelligens er kaggle aktuelt. En videofil er bare en bildesekvens. Kan du bruke kunstig intelligens til å forbedre gamle video filer eller filmer som er tilgjengelige på video. Du må ikke bryte opphavsrettigheter, så det beste er å forbedre egne filer eller filer der det ikke er noen begrensninger på opphavsrett.

Kan du lage en app drevet av kunstig intelligens som gjenkjenner og identifiserer sommerfugler, bier eller innsekter generelt? Har du bilder av universet eller andre bilder der det er vanskelig å gjenkjenne detaljer, bruk kunstig intelligens og dyp læring til å prøve å identifisere detaljer som ikke sees med det menneskelige øyet. Illustrer detaljene slik at mannesker kan se dem.

Semantiske lenker.

Oppgave 17: Media, nyheter og skjevhet i dekning av saker. Skjulte agendaer, svindel og kunstig intelligens.

Hva menes med digital markesføring og hvor mange typer av digital markedsføring kjenner du? Hva menes med søkemotoroptimalisering og hvordan påvirker den media og nyhetsbildet? Kommenter utsagnet: Jeg klikker på klikkmarkedsføringen. Greier du å lage en robot drevet av kunstig intelligens som produserer innholdsreklame tapesert med reklame? Oppgaven er ikke gitt for at du skal gjøre det, men vise at det er mulig. For at denne roboten skal jobbe raskt kan den skrives i C / C++ (med inline assembly om due behersker det). Kommenter utsagent C++ er fremtidens assembler. Hva er webassembly? Har det noe med klassisk kompilator assembly å gjøre? Hva menes med leadsselskap? Søk på uttykk som

og forklar hva det er.

Kan du lage programvare eller en robot eventuelt drevet av kunstig intelligens som avslører dette?

Hva menes med statistiske skjevheter? Undersøk noen lokale saker og studer om de store Oslo og regionale avisene dominerer søkemotorenes resultatsider. Er der en skjvehet til fordel for store aviser og mediehus i dekning av politiske og kontroversielle saker som er lokale i sin natur? Når en lokal sak om for eksempel miljøvern (dumping av avfall og inngrep i sameres omfåder) blir en sak av nasjonal interesse så dominerer de sentrale avisene og mediehusene nyhetsbildet? Disse avisen dekker saken mer overfladisk enn lokale aviser med dypere kjennskap til skane. Kan du lage en robot som undersøker resultatsidene til utenlandske søkemotorer om fordreier nyhetsbildet? Blir nyhetsbildet manipuler, for eksempel av såkalte SEO eksperter? Kunstig intelligens kan brukes til å generere falske bilder, tekst og endog videoer. På samme måte som det oppgis på et nettsted om du snakker med en bot, bør det opplyses om innholdet er maskinelt produsert. Useriøse mediehus og aviser vil bruke kunstig intelligens til å produsere falkse nyheter som de tapetserer med reklame. Kan du lage en robot som avslører falske nyheter? Se dette i sammenhjent med neste oppgave og gi en dypere analyse av etikken rundt kunstig intelligens og den faren den er forbundet med om den faller i gale hender. Er Venstre blitt et Oslo parti og har Senterpartiet rett i at regjeringen driver en sentraliseringsreform? Bruk til slutt leksikografisk analyse og NLP (natrual language processing) til å undersøke om store aviser dekker nyhetene objektivt? Neon amerkinaere mener at kunstig intelligens som misbrukes til å manipuler og støtte en skjult agenda lettest får oppmerksomhet om de samme algoritmene brukes til å latterliggjøre dem som gjør det og politikere som ikke følger med i teimen.

Dette spørsmålet er også stilt i neste oppgave, men stilles på nytt i denne oppgavens kontekst. Hva menes med at tilbakekoblingsalgoritmer går amok og driver uinformerte til nettets mørke kroker?

Kombinasjonen, falske nyheter, nettroll, populister, konspirasjonsteoretikere og kunstig intelligens er en fare for vårt liberale demokrati. Drøft påstanden. Hva menes med det mørke demokratiet ("dark democracy") og kan du nevne noen eksempler der det har være omtalt (i stor skala)? Foretar du bildesøk på "dark democracy" får du bilder som skal illustrere hva det er. Hvor gode er disse bildene? Kan du bruke kunstig intelligens (maskin visualiserng og bilde genererering) til å lage dine egne bilder som illustrerer begrepet? Drøft påstanden. Er noe kunst for deg, så er det kunst. Kan kunstig intelligens produsere kunst? Har du hørt om Vincent Van Bot og hvilken robot er det? Er den drevet av kunstig intelligens eller klassiske algoritmer med statisk kode? Hva legger du forresten i begrepet klassiske algoritmer med statisk kode og hvordan skiller de seg fra algoritmene bak kunstig intelligens?

Kan du bruke kunstig intelligens til å lage (generere) videoer som latterliggjør saker du er dypt uenig i? Det er ikke meningen at du skal bryte norsk lov eller vær varsom plakaten. Det er hevdet at om noe går som en and, kvekker som en and og oppfører seg som en and så er det en and, eller ... ?

Lag en robot drevet av NLP (Natural Language Processing) som skanner nettsteder (hvis autoritet bør sjekkes og kvalitetssikres) for informasjon om psoriasis og Alzheimer? Hvor mye finner denne roboten om (silde)rogn og psoriasis og hvor mye finner den om granatepler og Alzheimer? Roboten kan inspireres av, men om mulig skreddersys til å sjekke dette bedre og dypere enn eksisterende tjenester som Google Alerts som fortrinnsvis undersøker nettet for interessant nytt innhold. NrKs nyhetsapp og andre lignende apper kan også brukes som inspirasjon. Vet du om disse er drevet av kunstig intelligens eller klassiske algoritmer og datastrukturer? Eksisterende innhold er selvsagt ytterest interessant.

Kan du bruke superintelligens (les på dette nettstedet om hva det er om du ikke kjenner begrepet - se også oppgave 1) til å lage minst to roboter drevet av kunstig intelligens som diskuterer temaet? Hva menes med "mind cloud" og hvordan virker den skyen? Hva menes med "tech singularity"? Drøft påstanden:

Kombinasjonen, superintelligens, 5G og "mind cloud" gjør at utviklingen av kunstig intelligens tar et nytt kvantesprang der IoET ("internet of everything") virkelig realiseres. Selvkjørende biler blir langt sikrere og autonome droner (som leketøy og verktøy) blir så vanlige at myndighetene får reguleringsproblemer om de ikke følger med i timen. Tech singulariteten som mange snakker om rykker stadig nærmere.

Drøft deretter følgende utsagn: Kunstig intelligens er en svart boks, men det er den menneskelioge hjerne også. Det er vanskeligere å forstå den menneskelige hjerne en kunstig intelligens som noen anser som en ukjent ikkelineær funksjonsapproksimasjon fra input til output.

Kan du bruke Keras + TensorFlow og / eller fast.ai + PyTorch til å løse deler av denne oppgaven?

Semantiske lenker.

Oppgave 16: Kunstig intelligens, maskinkode, algoritmer, politikk og etikk.

Studer slutten av denne

videoen og kommenter utsagnet at kunstig intelligens kan brukes til å undertrykke mennesker. Maskinkode og algoritmer er ikke mer rettferdig enn den som har lagd koden og algoritmene.

Hva er en evigvarende løkke? Hva er en tilbakekoblings løkke som går amok?

Er norsk lovgivning forberedt på kunstig intelligens og algoritme revolusjonene? Hvor mye skal vi legge i hendene på teknologer? Ligger vi foran eller etter utviklingen?

Semantiske lenker.

Oppgave 15: Menneskelig intelligens og adferd versus kunstig intelligens og adferd.

Begynn med å drøfte følgende påstander og spørsmål:

Oppgave 14: Dyp læring og praktiske eksempler.

Begynn med å besvare følgende spørsmål:

Avslutt med å lage en (wb)app som kombinerer tekst data med tabell data i kategroier fra et felt du kjenner.

Semantiske lenker.

Oppgave 13: Sosial datamining og nevrale nett.

Hva legger du i begrepet data mining? Hva legger du i begrepet sosial data mining? Hvordan ville du gått frem for å identifisere nettroll og konspiratører ved hjelp av sosial data mining og kunstig intelligens? Hvilke etiske problemer ser du med å analysere sosial adferd med kunstig intelligens?

Prøv å besvare oppgaven så godt du kan før du studerer disse videoene med litteraturliste.

Oppgave 12: Økonomiske og økonometriske modeller, tidsserieanalyse og Nevrale Nettverk

Forklar begrepene kausalitet, Granger og Sims kausalitet. Drøft utsagnet: Korellasjon er hverken en nødvendig eller tilstrekkelig betingelse for årsakssammenheng. Hva menes det med at en modell omslutter en annen? Hva menes det med at en metode nøster en annen? Kan du gi eksempler?

Hva er en klassisk og en bayes estimaor? Drøft utsagnet: Når antall observasjoner går mot utendelig, faller den klassiske og bayes estimatoren sammen. Hva menes med bayesiansk økonometri og hvordan skiller den seg fra annen økonometri? Ville du kalt annen økonometri klassisk økonometri? Drøft denne populariserte definisjonen på begrepet økonometri: Økonometri skal gi empirisk innhold til økonomisk teori. Hva er identifikasjonsproblemet i økonometri? Anta at du har data over pris og kvantum omsatt av en vare pluss andre data. Du vil estimere en tilbuds og etterspørselsfunksjon for varen. Hvilke identifikasjonsproblem kan du her ha? Hva menes med en bastard ("mongrel") relasjon?

Kan nevrale nettverk brukes i tidsserieanalyse og til å estimere og teste økonomiske modeller? Hvor gode er eventuelt nevrale nett til å gi prognoser basert på disse modellene? Er det en metode som peker seg ut? Er der skreddersydde komponenter som kan brukes til å løse problemstillinger nevnt i denne oppgaven?

Prøv å besvare oppgaven så godt du kan før du studerer disse videoene.

Oppgave 11: WebBot som analyserer oppførsel ved hjelp av CNN, SNN, GAN eller annen AI

Oppgaven består i å lage en applikasjon, dataprogram eller bot som analyserer oppførsel på et nettsted ved bruk a kunstig intelligens. Programmet skal prøve å finne ut om det er et menneske, vennligsinnet eller ondsinnet (jfr Hvordan stenge hackere, spammere og bandittboter ute fra nettstedet ditt. ) programvare som besøker nettstedet ditt. Dersom det er en robot skal du prøve å identifisere hvor avansert den er.

For såvel mennesker som roboter skal du undersøke hva som er den besøkendes hovedinteresse på nettstedet. Er det bare klikk, besøk og farvel? Hvor lenge er den besøkende der og har vedkommende (brukes også om en robot) vært der før og hvor ofte? Er det en som regelmessig besøker nettstedet? Går vedkommende dypere via lenker, eller skannes bare informasjon på nettstedet? Ut fra hvordan vedkommende oppfører seg, skal du lage en "pop up" med ytterligere informasjon og målrettede spørsmål skreddersydd til oppførsel. Før oppgaven besvares, skal du kort forklare hva følgende typer kunstig intelligens er og hvilke som kom først og sist:

Er det en metode som peker seg ut? Prøv å besvare oppgaven så godt du kan før du studerer disse videoene. Er der skreddersydde komponenter som kan brukes til å løse denne oppgaven? Hva er TensorFlow og hvilke alternative er der til Tensorflow? Hvilke rammeverk kjenner du og ville du brukt et eller flere av dem til å løse oppgaven eller ville du kodet løsningen fra begynnelsen? Er dette en veldig kompleks oppgave, eller skiller den seg ikke fundamentalt fra for eksempel stemme og bilde, mer generelt mønstergjenkjenning. Kunne du brukt din serverlogg som input?

Semantiske lenker.

Oppgave 10: Harvard og Wharton | Kunstig intelligens, neurovitenskap, biomedisin og etikk.

Studer srtikkelen 3 Things AI Can Already Do for Your Company og kommenter dette

It is useful for companies to look at AI through the lens of business capabilities rather than technologies. Broadly speaking, AI can support three important business needs: automating business processes, gaining insight through data analysis, and engaging with customers and employees.
utsagnet. Studer også den nyere artikkelen, Artificial Intelligence and Ethics og kommenter dette
What moral obligations did the system’s programmers have to prevent their creation from taking a human life? And who was responsible for Herzberg’s death? The person in the driver’s seat? The company testing the car’s capabilities? The designers of the AI system, or even the manufacturers of its onboard sensory equipment?

Oppgaven består i å utrede sammenhengen mellom informasjonsvitenskap, neurovitesnskap, biomedisin, kunstig intelligens og maskinlæring. Diskuter deretter hva er de etiske problemer og problemstillinger rundt kunstig intelligens og maskinlæøring. Hva er de etiske dilemmaer med neuro link og cyborg (se neste oppgave)? Skal problemstillinger om dette innarbeides i lovverket? Er lovverket tilpasset denne utviklingen? Hva med arbeidsmiljø-, og skattelovgivningen? Er den godt nok tilpasset kunstig intelligens og robotarbeide?

Semantiske lenker.

Oppgave 9: Utvidet virkelighet

Nettstedet secondlife.com ble (foreløpig?) ikke det det var tenkt å bli. Land opprettet digitale (virtuelle) ambasader på det nettstedet. Prøv å besvare oppgavens så godt du kan før du studerer disse videoene.

Oppgave 8: Kunstig intelligens i fortid og fremtid

Prøv å besvare denne oppgaven ut fra det du nå vet om kunstig intelligens før du får hjelp av disse videoene.

Semantiske lenker.

Oppgave 7: Skjærmede og konkurranseutsatte næringer og monopol(istisk) tilpasning.

Økonomer skiller i sine modeller mellom skjærmede (S) og konkurranseutsatte (K) næringer. Et annet skille er hjemmkonkurrerende og utekonkurrerende næringer eller bedrifter. Er frisørbransjen en skjermet, hjemme- eller utekonkurrerende? Hva med advokatbransjen, er denskjermet, hjemme eller utekonkurrerende? Hva med legebransjen med 5G (se nedenfor). Drøft utsagnet. En EFTA, EU, Gatt eller WTO regel (lov) kan over natten endre de internasjonale spillereglene. De relative priser på advokat- og firsørtjenester er stigende selv med økt automatisering og robotisering. Kan dette vare og hvordan? I terorien er frihandel på varer, tjenester og arbeidskraft best for forbrukerne. Kan EUs tollmur holde? Hva med den muren Donald Trump setter opp? Er det et stort keynesiansk eksperiment eller kan den vare?

Når 5G er ferdig utbygd vil en kirurg kunne sitte i Kina og operere en pasient via robot på et norsk sykehus. Kan det same skje med hårklipping, eller blir det for dyrt og komplisert. I neste oppgave er begrepet snob effekt nevnt. Drøft utsagnet om at robotisering vil føre til at man må betale mer for opplevelsen. Opplevelsen av å betjenes av mennesker som gir det lille ekstra roboter mangler, vil føre til fallende priser på masseproduserte varer og tjenester men stigende på det eksklusive markedssegmentet der snobeffekt er til stede. Drøft utsagnet. Minimumsstandarden på de fleste varer og tjenester vil stige og global konkurranse vil føre til at prisen holder seg lave. De relative priser på eksklusive varer og tjenester, spesielt der snob effekt er til stede vil stige. Eksklusive feriereiser er et et annet eksempel på varer som vil få økt pris, mens standardreiser der forbrukeren greier seg selv vil falle.

Det er vanseklig for kuntisg intelligens og roboter og konkurrere med mennesker der samhandlingen med andre mennesker er viktig. Er det en selvfølge? Det som er selvfølgelig i dag, trenger det være det i morgen? Hvilke komparative fotrinn har barn som tar datamaskiner, smarttelefoner og smarte innretninger som en selvfølge fremfor eldre mennesker? Kunstig intelligens og roboter skal gjrøe livet enklere. For noen og i noen sammenhenger blir det vanskeligere. Skytes satelitten som GPS registrerer din bils kjøremønstre ned, bryter systemet sammen. Hva gjør vi da? Hva gjør vi når systemer bryter sammen? Hvor sterkt kan vi bruker roboter og kunstig intelligens i "back upen"? Kan vi stole så mye på en smarttelefon at vi ikke trenger kart og kompass som "backup" når vi ferdes ukjent terreng? Dårlig planlegging er eventyr sa Roald Amundsen. Hva legger du i det utsagnet?

I en næring med fallende enhetskostnader vil vi ikke får en skjæring mellom grense-og enhetskostnadskurven og dermed ingen pris. Dette er et argument for offentliog drift. Er dette et naturlig monopol? Hva med Sørlandsbanen som nå er konkurranseutsatt? Vil det skape et bedre reisetilbud, lavere pris til samme kvalitet? Drøft utsagnet. En jernbane med tog og skinner skiller seg ikke fundamentalt fra en rulletrapp. Det er logistikk fra A til B som like gjerne kan helautomatiseres uten bemanning. Bompenger er en fordyrende innretning. Hva med en transpor eller infrastruktur app? Om morgenen når du starter bilen klikker du på transportappen som registrerer hvor du kjører og parkerer. Når du kommer hjem har appen registrert hele ditt kjøremønster, hvilke bruer og veistrekninger du har kjørt og hvor du har parkert. Til slutt betaler du for din bruk av veier og parkeringsplasser. Alt er registrert via GPS og skannere. Hvor sårbart er et slikt system og hvordan skal man prise eller straffe de som bryter systemet?

Tenk globalt, men handle lokalt er et begrep noen forbinder med vår tidligere stats- og miljøverminister Gro Harlem Brundtland. Gjør monopolkapitaliseter det? Prismekanismen kan benyttes til å endre adferd. Hvordan kan prismekanismen benyttes til få enkeltmennesker og bedrifter til å tenke globalt, men handel lokalt? Hva menes med begrepet strategisk type i næringslivet? Når forbrukerne møter monopol(istisk) produksjon, må de organisere seg å danne forbrukermonopol. Drøft. Borgerlønn passer som hånd i hanske med klassisk liberalisme. Borgerlønn er feil begrep. Det riktige ordet er borgertrygd. Det er minst like naturlig å beskatte robotarbeide som menneskers arbeider. Drøft.

Enhetssirkelen (sirkelen med radius 1) har areal og halv omkrets lik pi.

Bruk phytagoras og enhetssirkelen til å vise at kvadratroten av 2, som er et irrasjonalt tall, kan konstrueres. Hva vil det si å kvadrere sirkelen? Hva er arealet av et kvadrat med side kvadratroten av pi? Kan det konstrueres? Hvordan kvadrerer man en sirkel med radius r? Kan man bruke passer og linjal til å konstruere et kvadrat med samme areaø som en srikel med radius r? Vil man ved hjelp av kunstig intellgens kunne konstruere et kvadrat som har samme areal som en sirkel? En datamaskin har endelig tilstand og presisjon (1/2) til n-te potesn der n er lik 32, 64, 128 etc. Drøft utsagnet, man kan ikke med endelig presisjon konstruere noe som krever uendelig presisjon. Hva betyr det at pi er et transendentalt tall? Kan man med all datakraft i universet konstruere pi? Du er interessert i hagearbeide og vil konsturere et sirkellundt bedt som har samme areal som et kvadratisk bed ved siden av. Du konstruer en sirkel med radius r og et kvadrat med kvadratroten av 3.14 gange r. Er det godt nok i praksis? Det gyldne snittet er relatert til den logaritmiske spiral. Hvordan og hvorfor er konstuksjoner som benytter det gyldne snittet ceteris paribus sterkere enn en konstruksjon som ikke benytter det? Kan det gyldne snittet og det gyldne rektangelet konstrueres?

To fjelltopper ligger 2 mil fra hverandre. Hvordan finner man punktet som er 9, 10 og 12 km fra begge? Er dette entydig? Man kan sitte på toppen av Glitretind. Ved hjelp av en smarttelefon og en app kan man handle kvegfutures på Chicago børsen eller krypto valuta hos en valutamegler? Hvordan skal du unngå at du har en epost fra Chicagobørsen om at du må komme å hente dine 100 okser når du kommer lang fra en lang ferie? Du har en out of the money salgsopsjon på Nasdaq futuren. Nasdag børsen kollapser. Tjener eller taper du penger? Der finnes utallige typer mer eller mindre eksotiske derivater. En stiavhengig opsjon er et relativt eksotisk derivar. Du har en amerikansk kjøpsopsjon på en europeisk slagsopsjon (stort sett ikke vanskligere enn en dobbeltderivert) på kryptovaluta. Tjener du penger på den amerikanske kjøpsopsjonen når kryptovalutaen kollapser? Hva menes med at tidsverdien på en opsjon synker med kvadratroten av tiden. Hvor mye synker tidsverdien med fra det et 100 til det er (nesten 50) 49 dager igjen? Hvor mys synker tidsverdien med fra det er 4 til det er en dag igjen til forfall? Studerer du obsjoner på Osl Brøs er der en tendens til at de forfaller akkurat "out of the money", dvs med realverdi lik null. Drøft. Når du handler derivater og warrents, stilles løpende rettferdige kuresr i reell tid av programvare (roboter). Robotene følger som regel trender. Dersom du kan se (sterke) trendskift som, robotene ikke ser, kan du tjene penger. Hvordan endres dette med kunstig intelligens? Tror du der er banker som bruke kunstig intelligens til å stille bedre kurser enn de som følger av opsjons prisings formler? Dersom du studerer opsjonspriser og andre priser på verdipapirer i en aviss eller på nettet, ser du at de kan avvike fra den rettferdig som kommer ut av din opsjonsprisings app. Hvorfor? Bestemmes faktiske slike priser av tilbud og etterspørsel eller av en matematsik formel?

Valutamarkedet er verdens største finansmarked med en daglig omsetning på billioner (1000 milliarder) av kroner. Drøft utsagnet. Krypto valuta markedet er så lite at sentralbanker og myndigheter knapt hever øyenbrynene? Betrakter de krypto valuta markedene på samme måts som online spillekasionoer som der er en jungel av? Det er kjent at det er svært vanskelig å lage modeller som gir bedre prognoser enn en enkel tilfeldig gang motdell for valutakursen. Hva menes med en tilfeldig gange og en tilfeldig gange med drift? Følger krypto valuta kurser en tilfeldig gange eller mer kompliserte stokastiske prosesser? Drøft og begrunn. Hvordan kan man bruke kunstig intelligens til å handel ("trade") verdipapirer? Har du hørt om rike tradere? Har du hørt om noen som er blitt rike av å spille lotto? Jeg har skrevet en liten bok kalt "Markedets musikk" om japanske "candles stick" mønstre. Hvorfor mener min sønn at jeg er astrolog som over hodet bryr meg om slike mønstre? En såkalt "Grave Stone Doji" er et slikt mønster. La oss anta at du er en såkalt posisjonstrader. Noen vil kalle det en kortsiktig investor. La oss si at du setter posisjoner på halvårsbasis? Siste uke og månedskurs viser en Gravestone Doji. Er det på tide å komme seg ut eller skal du lene deg tilbake og vente på den endelige kursen om 2 eller en måned? Du får ofte råd om å gå inn i et marked. Får du noen gang råd om å selge deg ut? En hver krone har uendelig antall alternative anvendelser. Du kan se det som en binær beslutning, 1 er det du faktisk benyttet kronen til og 0 alt det andre den kunne blitt benyttet til. hva tror du Peter Lynch, noen ganger kalt verdens beste fondsforvalter mente med utsagnet, du skal ikke kutte de beste blomstene i bedet? Hva tror du Benjamin Graham av noen kalt "The Dean of Wal lStreet" mente med utsagnet. Vi kjøper ikke en aksje i en bedrift som opererer i et marked vi ikke forstår. Vi kontentrerer våre investeringer om noen aksjer vi har studert med lykt og lupe. En aksje er ikke noe annet enn en eierandel i en bedrift og da jobber de ansatte for oss slik at vi gjør lønnsomme investeringer. Du har kastet dine øyne på krypto valuta markedet og vurderer å kjøpe for noen titalls tusen kroner. Betrakter du kjøpet som en langsiktig investeringe eller en kortsiktig handel?

Hva er forskjellen på en balanse og et driftsregnskap. Du har fått i oppdrag fra ledelsen i din kommune å lage et miljøregnskap. Hvordan ville du lagd et slik regnskap? Bør det deles i balanse og drift? Kan du nevne aktuelle poster i et slikt regnskap og hvordan de skal verdsettes? Regnskap og revisjon er skreddersydd for bruk av kunstig intelligens. Smarte kontrakter vil gjøre mange meglerjobber overflødige. Drøft.

Drøft til slutt utsagnet om at alt som kan gjøres av roboter og kunstig intelligens vil før eller siden blir automatisert eller robotisert.

Kilder som kan hjelpe deg med å besvare oppgaven.

Oppgave 6: Dynamisk adferd og tilpasning er nøkkelen til mestring av fremtiden.

Begynn med å drøfte uttrykket. Når alle kaster seg på en bølge (for eksempel AI og ML), er det på tide å finne / identifisere neste bølge. Drøft også uttrykket to konjunkturbølger er ikke eneggede tvillinger, men de hører til samme familie. I slutten av en konjunkturbølge ligger kimen til neste. Hva legger du i det? Er vi nå i den IV eller V industrielle revolusjon? Hva kommer til å karakterisere den VI industrielle revolusjon (mulig tema | Kineserne har nettopp landsatt romskip på månens bakside, der de har fått planter til å vokse | Robotisering av verdensrommet? | Romenergi og råmaterialer som utvinnes av roboter?).

Hva kan man lære av motebransjen? Vil iRobot (en robotstøvsuger) om noen år kalles en støvsuger? Vil en selvgående bil om 30 år kalles en bil? Er begrepet smarte, boliger, bedrifter og byer et moteord (det samfunnsøkonomer kaller en "fad") som snart vil forsvinne? Er du samfunnsøkonom eller har et introduksjonskurs i samfunnsøkonomi bør du kjenne begrepet snob effekt. Kort forklart innebærer det at etterspørselen stiger med stigende pris. Dyr kunst og merkevarehysteri er eksempler der snob effekt gjør seg gjeldende. Barn som blir mobbet i skolegården fordi de ikke har siste merkevareklær, tyder på at forldrene lider av "snob effekt". Kan du identifisere snob effekt i din bransje og får det betydning for din markedsføring, hvem du snakker med og hvordan du tilpasser ditt firmas produsksjon og langsiktige strategi?

Min sønn er jurist og jeg er samfunnsøkonom og kvasi matematiker. Hvorfor tror du jeg kaller han sirkelkvadrerer og han meg astrolog? Jeg sier forresten når vi er på ferie. Vi får ta oss et par glass vin så du blir sakelig. Det nytter ikke på deg svarer han, for du er alltid usakelig.

Drøft til slutt utsagnet, de verste diktatorene du noen gang møter er markedet og naturen.

Kilder som kan hjelpe deg med å besvare oppgaven.

Oppgave 5: Automatiser og bruk AI og ML til å stoppe ondsinnet programvare og bandittboter.

Roboter, kunstig intelligens og maskinlæring kan brukes til negative ting. Som forklart i denne korte artikkelen har ikke alle som besøker nettstedet ditt gode hensikter. En fjortis sitter på gutterommet og kjeder seg. Latskap er som kjent roten til alt ondt. En konkurrent bruker ikke alltid lovlige eller etiske metoder for å stoppe deg. En monopolist eller et firma som opererer under monopolisisk konkurranse liker ikke inntrengere. Å hindre inntrengere er et eget emne i økonomi og gir opphav til ulike strategiske typer bedrifter som bruker alle midler for å hindre at andre firmaer kaprer markedsandeler. Internet er ikke bare informasjonsmotorveien. Det er også motorveien for kriminelle. Cyber- og digitalt forsvar blir viktigere for alle lands militære myndigheter. Spamboter, hackerboter og andre bandittboter er noen ganger svært lette å identifisere. Dersom du har en mappe på ditt nettsted som ikke er lenket til, men blokkert for roboter i robots.txt filen vil gode roboter akseptere det og ikke besøke mappen. Ondsinnet programvare og bandittboter respekterer ikke robots.txt. De kan om nettstedet ditt ligger på en apache server, enkelt stenges helt ute fra nettstedet ditt ved en kort linjes oppdatering i en egnet tekstfil .htaccess. Søk på apache server eller .htaccess om dette er ukjent for deg.

Første del av oppgaven består i å stenge ute roboter som ikke respekterer robots.txt ved å identifisere IP adressen til de botene som besøker de(n) mappen(e) og automatisk (en skript fil kombinert med en cron job) oppdatere .htaccess filen med instrukser som vist i siste linje.

order allow,deny
allow from all
deny from IPadresse

Der finnes alternative metoder å gjøre dette på som vist i denne artikkelen Bad Bot .htaccess, List from HackRepair.com. Man trenger ikke bruke kunstig intelligens til å gjøre denne jobben og listen i artikkelen er et godt utgangspunkt som du kan begynne med å legge inn manuelt. Glem deretter manuell oppdatering. Dette er et evigvarende prosjekt som du fort vil slite deg ut på ved manuell oppdatering. Alt tyder på at omfanget av ondsinnet programvare som besøker nettstedet ditt også øker. Det stjeler båndbredde og kan i verste fall overbelaste webserveren slik at nettstedet ditt bryter sammen.

Andre del av oppgaven består i å identifisere kunstig intelligens som besøker nettstedet ditt og opptrer på en tvilsom måte. Begynn med å drøfte utsagnet: Nettsteder med norsk tekst vet ikke hva spam og hacking er. Ondsinnet programvare kan selvsagt respektere robots.txt. Men liker du at deler av dine artikler gjengis på nettet eller reproduseres i sin helthet uten din tillatelse? Du skal ikke ha vært lenge på nettet før du finner dine egne artikler gjengitt som snutter (korte snutter med referanse er reklame for deg) på andre nettsteder. De presenterer seg som informasjonsportaler, men der den åpenbare hensikten er å komme før deg på søkemotorenes resultatsider. Noen ganger er også disse automatiserte portalene tapesert med reklame drevet av en eller annen søkemoter. Har du noen gang sett din artikkel representert på følgende måte:

www.lugubertnettsted.com/dinartikkel eller som www.lugubertnettsted.com/dittnettsted.com?

Hensikten er kun å drive trafikk til eget nettsted og tjene penger på å stjele det du har produsert. Jeg har vært til stede på nettet siden dets begynnelse og sett litt av hvert av store og små firmaer. Ingen spesielle skal henges ut her, men noen av dem opererer som monopolister i sin bransje. GDPR (denne lenken har attributten rel="nofollow), tror du det nytter? Det nytter antagelig like lite som den gang Google skremte vettet av seriøse nettsteder som ikke brukte rel="nofollow" attributten på lenker som ikke skulle regnes som en stemme. Det gjaldt spesielt solgt lenkereklame. Google som har som motto "Don't do evil" hadde sikkert gode hensikter med å hindre lenkemanipulering via solgte lenker. Resultatet ble nok det motsatte. Etter dette har jeg som stort sett følger "Googles guidelines" måtte avslå mange reklamehenvendelser med den begrunnelse at firmaet ditt får ikke kjøpt lenker uten attributten rel="nofollow". Det koster penger å være liten og ærlig. De som tjener på det er selvsagt de som kan tilby salg av lenker med at lenker følges (såkalt dofollow lenke). Som Wikipedia har jeg siden den gang brukt rel="nofollow" attributten på alle lenker som peker til tredje part. Store internasjonale Tv selskaper tjener grovt på å selge reklame til norske seere som er forbudt i følge norsk lov.

Forklar hvordan kunstig (gjerne super jfr oppgave 1 nedenfor) intelligens kan benyttes til bekjempe ondsinnet programvare. Hvilken form for kunstig intelligens egner seg best til å løse en bestemt problemstilling? Hva med hybride (vet du ikke hva det er har du lest for lite / studert for få videoer på robotskolen.no) metoder? Kan du programmere optimaliserte kunstig intelligens komponenter som andre (kunder) kan plugge rett inn på sitt nettsted eller i sin app? Hvordan kan dette utføres og kombineres i et eget netverk med kunstig- og superintelligens (såkalt neuroevolusjon) der mennesker kan intervenere? Du finner litteraturreferanser i oppgave 1 nedenfor og på dette nettstedet.

Forklar hvordan man skreddersyr en lenke som har rel="nofollow" attributten om en bot som respekterer robots.txt følger lenken. Forklar hvordan man lager en lenkesnutt eller lenkeklasse (et lenkeobjekt) som kun har rel="nofollow" attributten om GoogleBot følger lenken eller besøker nettstedet ditt.

Lykke til. Lager du unike komponenter (det vi har kalt digitale legoklosser) kan det skaffe deg et levebrød. Merk Einsteins utsagn. "Imagination is more important than knowledge". Et problem er ikke umulig før du har gitt opp å løse det. Dersom du vil være litt morsom, kan du jo sende ondsinnet programvare tilbake med et norsk eventyr oversatt med bruk av kunstig intelligens til det språket som identifiseres for IP sonene til det området den ondsinnede programvaren kommer fra (merk at den kan komme fra en proxy server og da stenges proxy serveren ute). Du kan også bruke automatisk programvare som SpinnerChief i kombinasjon med kunstig intelligens og maskinlæring til å spinne rent tøv til ondsinnet programvere som besøker en spesiell mappe på nettstedet ditt. Du kan gjøre det enkelt med en ekel setning: "Siden du tydeligvis ikke kan oppføre deg på dette nettstedet, rykker du stadig lenger bak i køen". Drøft til slutt utsagnet. Jeg frykter ikke kunstig intelligens, men intelligens.

Gjør du dette bra, kan du søke på neste jobb som er ledig hos PST eller NSM. Er du ferdig utlært er du ikke utlært, men ferdig.

Oppgave 4: Optimaliserte AI komponenter i ulike språk og for ulike problemstillinger.

Studer disse videoene og kommenter følgende påstander.

Bygg optimaliserte AI komponenter (digitale byggeklosser jfr Smartere applikasjoner med kunstig intelligens) i ulike språk og under ulike forutsetninger. Problemstillingen er følgelig å bygge AI programvarekomponenter i ulike språk som Python (for eksempel kombinert med TensorFlow og Pytorch), C, LISP, C++ (gjerne ved bruk av Embarcadero C++ Builder). Med optimaliserte (pretrenede) komponenter menes at man har trent og testet nettverket akkurat nok og ikke overføyd det med for intensiv trening og testing.

Med ulike forutsetninger menes at man optimaliserer, trener og lærer komponentene under ulike algoritmer, for eksempel konvolusjons nettverk, radiale basis nett og spiking neural nets. Disse algoritmene kan gjerne kombineres med Genetiske algoritmer og Fuzzy Logic, såkalte hybride metoder. Der er utallige ulike problemstillinger man kan bygge komponenter for, jfr. for eksempel første oppgave nedenfor.

Dersom du er Go eller sjakkspiller, kan du prøve deg på oppgaven som en nevnt til slutt i denne artikkelen, VM i lyn- og hurtigsjakk 2018 og Go for de som vil ha noe vanskeligere.

 

Oppgave 3: Bruk av AI til å kontrollere turbulens ved dynamisk flyt.

Det er kjent at dyr og fugler kan kontrollere turbulens. Albatrossen kan ved såkalt dynamisk flyt sveve i luften langt til havs i måneder uten å sette sine føtter på landjorden. Den kan sveve i luften i måneder og greie seg med et minimum av mat fordi den bruker minimalt med energi.

Oppgaven betår i å lage en drone som imiterer albatrossenes dynamiske flyt og svever på lurtstrømmene slik at den kan greie seg med minimalt med energi. Den må gjerne ha et kamera som tar bilder og solcellepanel på vingene slik at batteriene lades. Batteriene må også kunne lades i de nedstigende delene av den dynamiske flyten. En generalisering av dette vil være å kontrollere kaotisk dynamikk jfr. (Bleivik 1996) og ytterligere effektivisere energiforbruket. Vi vet at SNNs har vært benyttet i kaostiske systemer, så muligens er det et sted å begynne. Bortsett fra det har vi ingen oppfatning om hvilken type nn som er best egnet til å løse denne oppgaven.

Oppgave 2 for Reodor Felgen og hans venner.

En stund har man kunnet kjøpe droner fra Kina. DroneX Pro er så vidt jeg vet utviklet i Tyskland. Med et oppgradert kamera kan den ta sylskarpe bilder. Bildene og video kan overføres til en datamaskin.

Jeg vet ikke om dette allerede finnes, men om den finnes hadde det vært fint å bli orientert om det. Nettstedet DinTvSide.no vil jeg skal helautomatiseres / robotiseres (med virtuell virkelighet + videostrømming i reell tid) ved å styres av roboter og kunstig intelligens. Dersom du ikke kjenner Ip kamerasystemer, så er det bare å søke på "Ip camera systems". Ved slike systemer og et videokamera kan man overføre video direkte til nettet. Nå vil jeg at dette skal kombineres med kunstig intelligens og en mini drone som svever over huset mitt, dokker seg selv og lades av strøm fra et solcellepanel på taket mitt. Ideelt sett burde den kunne 3D-printe seg selv om den krasjer, men det skjer nok ikke før rundt 2050 og da ligger jeg noen fot nede i jorden om ikke legevitenskapen har funnet metoder som gjør at man kan leve lenger og henge i et horn på veggen som en 7vende far i huset når AI, SuperAI, ML, SuperML etc drøftes.

Dermed består oppgaven i å lage en drone som drives av kunstig intelligens og kan vurdere om noe spennende skjer i dens domene og ta skarp videofilm / bilder som via Ip kamerasystemer overføres til DinTvSide.no. Enda enklere er det selvsagt om man via trådløst samband (5G om noen år) kan overføre video og bilder direkte fra dronen til webserveren og dermed det aktuelle nettstedet. Med all fergeaktivitet, containerhavn, natur, kulturarvplanter, eksotiske planter og sommeraktivitet på strender og naturstier kan man nok få til interessant overføring av bilder og video i reell tid. Fort kan "Jeløya time for time" konkurrere med NrKs time for time av ... "Got it"?

Oppgave 1 for finansrådgivere, investorer, jurister, leger og andre

Vil du ikke at verden skal se dette, kan løsningen legges på et intranet eller et extranet (blokkerer alle Ip'er i verden og tillater de man har kontroll på (med ulike adgangsnivåer)) på internet. Løsningen bør være helautomatisert og gå 24/7 (med andre ord en cron job).

Du har en nettjeneste, for eksempel en intervjusituasjon, en avansert kundescreening et juridisk problem o.l. som er komplekst og vanskelig å løse, for eksempel et "big data problem", der veien blir til mens man går. Kundescreeningen eller intervjusituasjonen, kan for eksempel søke nettet på person og informasjon og triggerord, kombinert med menneskelig intervensjon som i et adaptivt Kalman filter. Søk gjerne på uttrykk som adaptive kalmanfilter + problem. For eksempel der problem = finance, investment, lawsuit, medicine, fuzzy logic, rocket science etc. Helst bør løsningen benytte superintelligens, dvs. at man har to eller flere roboter drevet av kunstig intelligens som lærer hverandre og der mennesker kan intervenere, nesten som i ekstremprogrammering (XP). Det er naturlig å ha data i en eller flere lastbalanserte ("load balanced") databaser som konstant oppdateres. Kalmanfilteret som er et hierarkisk bayesiansk filter (brukes for eksempel av søkemotorer) kan også brukes til å filtrere bort støy. Kalman filteret baserer seg på normalfordelte data. Kan man ikke anta en gaussisk normalfordeling for problemet, finnes der filter som forutsetter andre fordelinger som for eksempel Masreliez filter.

Oppgaven består i å lage et bot nettverk drevet av kunstig intelligens, der mennesker kan intevenere ved å gi utilgjengelig (på nettet) sanntidsinformasjon via fil, noen linjer med skrevet tekst eller endog stemme via mikrofon som løser eller oppdaterer (intervenerer i ) det komplekse problemet.

Gjør det enkelt så enkelt som mulig, men ikke enklerer. Begynn med å programmere en cron job som tar menneskelig input og legger svarene i en database. Man trenger ikke begynne med å bruke kunstig intelligens som for eksempel TensorFlow, men programmere logisk struktur i form av if, else, elseif, caseif og ligenede utsagn og en SQLite, MySQL eller PostgreSQL database. For leger kan for eksempel MEDLINE brukes som database, mens jurister kan bruke elektroniske kilder som Lovdata, Retstidende m.v. Problemet blir fort komplekst om man samtidig har andre store datamengder (for eksempel i form av digitale dokumenter). Der er selvsagt utallige måter å løse det komplekse problemet på.

På meg kom det som en overraskelse da jeg så hvor fort kunstig intelligens som AlphaZero knuste sjakkmotoren Stockfish som vant Vm i sjakk for sjakkmotorer noen år tilbake. Før AI og kunstig intelligens var datamaskinen betraktet som stein dum. Er den det fortsatt? Datamaskinen gjorde før kunstig intelligens kom på banen kun det den ble bedt om. Fort var den suveren på tallknusing og anlysering av store matematiske og statistiske modeller. Mattematikk er en samling av trivialiteter sa min professor på en forelesning i ikkelineære partielle differensialligninger. Hvert enkelt skritt er en trivialitet. Store verdenshandelsmodeller kan bestå av millioner av uavhengige lingninger. Løsningen ligger med andre ord i et million eller høyere dimensjonalt rom. Ligningene skal representerer samfunnsøkonomisk adferd og aktivitet. Hver for seg er de ikke vanskelige å forstå for en samfunnsøkonom. Men det komplekse systemet, tilbakekoblingene og løsningene som kommer ut av simuleringer og prognoser greier ikke den menneskelige hjerne å løse. Sett din mentale modell ned på et papir, så skal vi se hvordan du tenker sa min foreleser (som godkjente min hovedoppgave til sosialøkonomisk embetseksamen), professor og nobelprisvinner Trygve Haavelmo. Mange greier ikke å presisere sitt tankeskjema på et papir. De som greier og formulere tankene sine matematisk oppdager fort inkonsistens og manglende eller for mange forutsetninger og modellen bryter sammen. Datamaskinene kunne altså løse slike komplekse modeller, ofte en projeksjon fra et høyere dimensjonalt til et lavere dimensjonalt rom. Kvikksølvsøylen du leser av på termometeret representerer en slik projeksjon fra et høyere dimensjonalt rom ned på termometerets skala. I dag er en mobiltelfon en kraftigere datamaskin enn en IBM stormaskin på 50 tallet.

Så kom AI og maskinlæring. Hvordan kan Alpha Zero knuse Stockfish som er en tallknuser etter noen timers trening av den nevrale nettverks algoritmen? Svaret ligger nok i at Alpha Zero kombinerer en tallknuser med avansert mønstergjenkjenning som ligger (i den kompilerte) koden. Drøft hva du legger i begrepene menneskelig intelligens, kunstig (super)intelligens, beregningsmessig rasjonalitet ("computational rationality") og maskinlæring. Kan du forklare forskjellen og tankegangen som ligger bak Stockfish og Alpha Zero. Hvorfor vant ikke Stockfish mot Alpha Zero en gang i 100 partier, men tapte 28? Hvorfor er sjakk spesielt egnet til å løses med hjelp av AI og ML?

En chatbot. Det er lexikografisk analyse! Drøft det utsagnet? Vet du om (ferdig kompilert og optimalisert) AI kode som kan brukes til å bygge en skreddersydd chatbot ved å klippe og lime og endre noen kodelinjer? Hvorfor kalles det AI kode og ikke CR (Computational Rationality) kode? Har du et bedre navn?

Ville du satt kunstig intelligens til å overvåke våre grenser og ta beslutninger om å aktivere (digitalt) forsvaret? Alle kjenner begrepet "Det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker". Ville du brukt en løgndetektor i en rettssak? Hva med kunstig intelligens? Det er vel liten tvil om at penger snakker og noen kan kjøpe seg fri fra straff (i enkelte land). De personene der er med i hemmelige nettverk og beskytter hverandre. De driver lobbyvirksomhet og unngår fellende dom eller straff. Vil kunstig intelligens i dag eller i fremtiden kunne avgi langt mer rettferdige (gjerne objektive om du vil) dommer enn et menneske? Vil kunsitg intelligens kunne anvendes til å avsløre og bidra til å elimninere konspirasjonsteorier og ta bort fordommer i juss og politikk? Kort fortalt kan kunstig intelligens bidra til å skape en mer rettferdig og bedre verden?

Lenkene nedenfor er generelt beregnet på artikkelen og ikke spesielt på denne oppgaven.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem /