Mini Nettverk / Hjem /

MIT Deep Learning

Convolution Neural Networks (CNNs)

Mer om CNN i denne spillelisten

Spiking Neural Networks (SNNs)

I neste video illustreres det hvordan SNNs kan brukes i kaotiske systemer. Begreper fra matematisk kaosteori som Lyapunov exponent er her sentralt. Mye mer om dette i min Cand Scientoppgave i matematikk. Ytterligere informasjon i oppgave 3 med tilhørende videoer.

Mer om SNN i denne spillelisten. Nyttig bakgrunn før du ser den er å kjenne begrepene Markov kjede, Poisson fordelingen (Poisson punktprosess) samt Boltzmann maskin.

Generative Adversarial Networks (GANs)

I neste video brukes uttrykk fra spillteori som NASH likevekt og Mini Max prinsippet fra beslutningsteorien. Skann de artiklene fra Wkipedia før du studerer videoen:

Wasserstein Generative Adversarial Networks (WGANs)

Om hybride systemer m.v.

l9RWTMNnvi4

Mer om fuzzy systemer Artificial Intelligence 3: Fuzzy Logic

Mer om fuzzy systemer Fuzzy neuro systems

Spilleliste med 50 videoer.

Litt hav hvert i denne spillelisten.

Mini Nettverk / Hjem /