Mini Nettverk / Hjem /

Embedded Computing Design.

ZakUak sin YouTube kanal.

Dersom du kjenner Embarcadero Rad Studio, ser du at Scratch har mye til felles med C++ Builder. Man drar komponenter (jeg antar at det allerede finnes AI komponenter) på plass og syr de ulike komponentene sammen til et program med kodesnutter. Nå skal du lære barnet å snakke med datamaskinen ved å skrive kode i Python. Last ned og installer Python og begynn med å løse enkle regneoppgaver som vist i neste video. Greier du å lage et program som viser de to ulike multiplikasjonsmetodene ved grafisk illustrasjon på skjermen?

All About Circuits.

Coanda Effect Drone Propulsion

Mini Nettverk / Hjem /